Presse

Vismændene: Den individuelt tilrettelagte beskæftigelsesindsats skal styrkes

AC-kommentar til DØR-rapport Efterår 2012.

Ny vismandsrapport sætter beskæftigelsessystemets performance i en lavkonjunktur under lup. Det sker i konteksten af dystre udsigter for jobskabelsen i 2013 og 2014.

Alarmerende vækst- og beskæftigelsesprognoser kalder på handling
AC ser med bekymring på de sløje vækst- og beskæftigelsesudsigter og opfordrer regeringen til igen at granske rammebetingelserne for nettojobskabelse i danske virksomheder. Der skal fx være bedre vilkår for at starte egen virksomhed, og der kan genereres mere vækst, hvis vi sætter skub i omstillingen til et grønt videns- og produktionssamfund. AC opfordrer endvidere regeringen til allerede nu at påbegynde et udviklingsarbejde, så arsenalet af mulige finanspolitiske lempelser forfines. Målet bør være, at man i højere grad kan stimulere beskæftigelsen bredt set inklusiv de videntunge brancher, hvis behovet for mere ekspansiv finanspolitik skulle opstå i 2013-14.

Mere fokus på de lediges og virksomhedernes individuelle behov i beskæftigelsesindsatsen
Vismændene tegner et billede af en beskæftigelsesindsats, som langt fra er gearet til en længerevarende lavkonjunktur, som den vi befinder os i lige nu.

I den forbindelse fremsætter vismændene en række anbefalinger til ændringer i indsatsen.
AC glæder sig over, at den virksomhedsopsøgende indsats anbefales styrket. Beskæftigelses- og erhvervsfremmeindsatsen skal sammentænkes bedre.

Vismændene anbefaler også, at beskæftigelsesindsatsen bør sigte på flere samtaler og kortere afklarende aktiveringsforløb. AC påpeger, at det er den indholdsmæssige kvalitet af såvel samtaler som aktiveringsforløb, der er afgørende.

Endelig vedkender vismændene for første gang, at uddannelsesaktivering kan have en positiv beskæftigelseseffekt. AC opfordrer til, at den hidtidige unuancerede holdning til uddannelsesaktivering, som dyrt og ineffektivt, derfor nedtones, så det ikke blokerer for individuelt velbegrundet uddannelse til de ledige.

Se AC's fulde kommentar til DØR-rapporten Efterår 2013 her

[X]