Presse

Vi vil bevare retten til at strejke!

Det er på tide, at arbejdsgiverne viser deres klare opbakning til strejkeretten.

Retten til at strejke har gennem årtier været med til at sikre lønmodtagere kloden rundt bedre løn- og arbejdsforhold. Strejken ser vi som en faglig ret og et vigtigt værktøj for lønmodtagerne og fagbevægelsen. Derfor vil vi kæmpe for, at retten til at strejke bevares.

På FN-plan i International Labour Organization (link: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm) har regeringer, arbejdsgivere og lønmodtagere været enige om retten til at strejke i over 50 år. Men nu betvivler arbejdsgiverorganisationer – herunder også danske og nordiske – helt uforståeligt fortolkningsgrundlaget, som denne ret bygger på.  

Derfor afholder den internationale faglige sammenslutning IFS (link: http://www.ituc-csi.org/?lang=en) i dag en international kampagnedag i forsvaret for retten til at strejke kaldet ”Hands off our right to strike!”. Denne kampagnedag afholdes, fordi arbejdsgiverne netop sår tvivl om, hvorvidt der i fortolkningen af ILO konvention nr. 87 (”retten til at organisere sig”) også eksisterer en ret til at strejke. Vi er dybt uenige med arbejdsgiverne, og det har skabt en konflikt, som har kastet ILO ud i dyb krise.

Akademikerne forventer, at de danske arbejdsgivere melder klart ud, at de er imod en forringelse af mulighederne for at strejke. Det er et vigtigt signal at sende, for at vi kan komme videre med samarbejdet i ILO, og løst den konflikt vi nu står i.

Siden 1950’erne har alle parter i ILO ellers været enige om retten til at organisere sig, forhandle, demonstrere og ultimativt om, at lønmodtagerne har ret til at strejke. Men siden 2012 har arbejdsgiverne i ILO, ført an af de nordamerikanske, europæiske og nordiske arbejdsgiverorganisationer ikke længere støttet denne praksis. Dermed forsvinder den eneste beskyttelse af retten til at strejke for millioner af lønmodtagere i mange lande i verden.

Det rammer arbejdsmarkederne globalt med et yderligere pres på løn- og arbejdsvilkår, og det åbner op for endnu mere usund konkurrence. Der bliver skabt en situation, hvor millioner af lønmodtagere presses på lønnen og på arbejdsforhold – uden at have mulighed for at ændre på situationen.

Følgerne af arbejdsgivernes bevidste strategi med at svække ILO og arbejdstagernes grundlæggende rettigheder har allerede vist sig i flere lande. Konflikten i ILO har nu stået på i tre år, og det er meget svært at finde en løsning. Det er blevet foreslået at løse konflikten ved den internationale domstol i Haag, men det afviser arbejdsgiverne, og det har ført til et fastlåst ILO.

For hele verdens arbejdstagere er et liv uden f.eks. retten til at strejke og til at organisere sig, et liv med dystre fremtidsudsigter.

Beskæftigelseskommissær, Marianne Thyssen, fra EU-Kommissionen støtter lønmodtagerne i kampen for retten til at strejke (link: http://www.fagligt.eu/Arbejdsmarkedet/Faglig-organisering/2015/februar/strejketerILO.aspx). Og på baggrund af den brede opbakning til fagbevægelsens synspunkter, så opfordrer vi både de danske såvel som arbejdsgivere globalt set til at forsvare arbejdernes ret til at strejke. Den ret vil vi bevare og forsvare.

Mere information
Finn R. Larsen, formand for Akademikerne tlf. 29 66 69 77

[X]