Presse

Akademikernes Centralorganisation bliver til Akademikerne

Navneskift understreger organisationens brede politiske sigte.

Det nye navn er valgt på et tidspunkt, hvor udviklingen i den private sektor spiller en stadig større rolle for akademikergruppen. Det private arbejdsmarked beskæftiger en voksende del af den akademiske arbejdsstyrke, og realiseringen af job- og vækstpotentialet i det private erhvervsliv har høj prioritet i "Akademikerne"s politiske arbejde.

Organisationsnavnet afspejler fremover uddannelsesbaggrunden hos de medlemmer, som medlemsorganisationerne organiserer i den offentlige og den private sektor. Navnet Akademikerne er i den brede offentlighed en mere dækkende beskrivelse af organisationen som interessevaretager og er en tydelig fællesnævner, som de forskellige akademikergrupper nemt kan identificere sig med.

Med navneskiftet følger også et logoskifte, hvori det gamle navn "AC" stadig indgår. Akademikerne er dags dato organisationens ny officielle navn, men forkortelsen AC vil fortsat blive anvendt. Den store udbredelse af AC som term og som identitetsmarkør gør, at vi har valgt at bibeholde navnet i vores visuelle profil og som et kaldenavn. 

[X]