Presse

Vi skal turde satse på de bedste iværksættere

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har ved at oprette et nyt iværksætterpanel taget et vigtigt og tiltrængt skridt til at fremme vækst og moderne iværksætteri. Ros til initiativet fra Akademikerne, som ser frem til, at der nu kastes lys over hele iværksætterområdet.

Iværksætterpanelet skal kigge på, hvordan vilkårene for iværksættere og vækstvirksomheder forbedres i Danmark. Opgaven lyder, at panelet i sit arbejde skal komme med forslag og anbefalinger til, hvordan det bliver lettere og mere attraktivt at starte ny virksomhed, og hvordan flere nye virksomheder kan tage det næste skridt og vokse sig store.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, er glad for, at regeringen sætter mere skub på at vitalisere iværksætteriet og dermed styrke dansk erhvervsliv.

”Vi ser, at mange unge allerede under deres uddannelse er godt i gang med at etablere virksomhed. Der har været stor søgning til iværksætterpilot-ordningen, hvor få dimittender er blevet udvalgt og har fået økonomisk støtte og sparring til at realisere deres vækstpotentiale. De unge iværksættere er både ambitiøse og internationalt orienterede – og det lover godt for fremtiden”, siger Lars Qvistgaard.

”I Akademikerne ser vi frem til forslag fra panelet, der kan understøtte det arbejde, der ligger på universiteterne i at skabe mødesteder på tværs af fakulteter og fag, så vi fremadrettet kommer til at se flere stærke tværfaglige iværksætterteam”, siger Lars Qvistgaard.

”Det er godt at se, at der er sammensat et stærkt panel med både erfarne iværksættere og repræsentanter fra investeringsmiljøet”, siger Lars Qvistgaard.

Panelet skal løbende komme med forslag og første gang afrapportere til regeringen senest i september 2017 med henblik på, at anbefalingerne kan indgå i regeringens arbejde med "Partnerskab for fremtidens arbejdsmarked".

Læs mere om regeringens iværksætterpanel

 

[X]