Presse

Vi mangler et digitalt globaliseringsråd

Debat: Digitaliseringen forandrer vores arbejdsmarked og betyder tab af hundredetusindevis af jobs, som vi kender dem i dag. For at kunne gribe udfordringen har vi behov for et nyt Digitalt Globaliseringsråd, skriver formanden for Akademikerne, Lars Qvistgaard, i et indlæg i Politiken i dag.

Af Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

For nylig havde jeg fornøjelsen af at deltage i statsministerens topmøde om de udfordringer, vores samfund skal tackle, hvis vi vil opretholde vores velfærd i en global og digitaliseret verdensøkonomi. Der var bred enighed om, at en af Danmarks væsentligste konkurrencefordele er et højt uddannelsesniveau.

Men det kræver større overblik og mod end et enkelt topmøde, hvis vi skal fremtidssikre vores velstand og velfærdsmodel. Det kræver et forum, hvor vi som nation fordomsfrit kan diskutere hvordan vi indretter vores uddannelsessystem, så vi har de kompetencer der skal til for at begå sig i en digital global økonomi. Lad os derfor få et Digitalt globaliseringsråd, der skal tænke de store tanker om, hvordan vi skal begå os i en global digital økonomi.

Det var godt set, da statsminister Anders Fogh med Globaliseringsrådet i 2005, satte sig for at øge kompetenceniveauet i Danmark gennem grundige analyser og det daværende uddannelsessystem holdt op mod de fremtidige arbejdsmarkedsbehov. Globaliseringsrådet, og både tidligere og senere regeringers konsekvente fokus på uddannelse, er årsagen til det gode fundament, som Danmark og danske virksomheder har for at klare sig på nutidens globaliserede marked.

Ringe uddannelsesambitioner
Danmarks konkurrenceevne er truet, hvis vores uddannelses- og kompetenceniveau ikke følger med tiden. Det er derfor stærkt bekymrende, når ganske få partier i Folketinget indgår politisk aftale, der udelukker offentlig finansiering af mere end én uddannelse.

I januar pegede World Economic Forum på at lande, der skal vinde i den globale økonomi, skal have strategier for omskoling af arbejdsstyrken. Uddannelser bliver nemlig forældet langt hurtigere end tidligere og står ikke mål med et arbejdsliv på 50 år eller mere. Kortsynede politikere har altså allerede nu lagt kimen til, at vi som land ikke vil kunne følge med de kompetenceskift, som arbejdsmarkedet kræver.

Fremtidens kompetencer
Muligheden for at omstille sig er ikke den eneste politiske udfordring, vi står med som samfund. Vi skal også kunne uddanne os til fremtiden. Hvilke kompetencer det kræver, synes jeg, vi mangler fyldestgørende svar på.

I øjeblikket bliver der gjort behjertede initiativer på at rette op på kompetencemangler og styrke Danmarks konkurrenceevne, så vi fremadrettet kan holde høj vækst og velstand. I trepartsforhandlinger skal vi løse flaskehalsproblemer for faglærte og forhåbentligvis også højtuddannede, da der især på de tekniske og lægemiddelindustrielle områder, er stor efterspørgsel på arbejdskraft. Erhvervsministeriet har lanceret Produktionspanel 4.0, der skal se på industriens konkurrencemuligheder. Der vedtages en erhvervsskole og gymnasiereform.Og regeringen har netop præsenteret en offentlig digitaliseringsstrategi.

Vi skal gøre mere
Jeg er bekymret for, om vi med disse små stødvise initiativer misser det store billede. De manglende svar på fremtidens kompetencebehov er særligt bekymrende set i lyset af, at ca. halvdelen af de danske topledere vurderer, at de forandringer der følger med digitaliseringen betyder, at deres kerneforretning enten er helt væk eller grundlæggende forandret i løbet af de kommende år. Flere undersøgelser peger på, at mange af de essentielle kompetencer, som virksomheder i 2020 har behov for, endnu ikke udviklet.

Konsekvenserne af den digitale udvikling er til at føle på. Digitaliseringen betyder tab af hundredetusindvis af jobs, som vi kender dem i dag. Det nytter ikke at begræde denne udvikling. Vi skal i stedet bruge den som springbræt til at omstille os til en ny tidsalder, hvor arbejdet har ændret karakter, og hvor det er helt andre evner og kompetencer, der skal satses på.

Med et nyt Digitalt Globaliseringsråd får vi et solidt grundlag til at bevare vores velstand i fremtiden.

[X]