Presse

Vi kan tage meget med hjem

AC inviterede politikere og fageksperter i akademikerorganisationerne til 24 timers konference om fremtidsperspektiverne i en brydningstid.

Fremtidens udfordringer for AC-organisationerne var på dagsordenen til AC's udviklingskonference den 26.-27. januar. Øverst på programmet stod politikernes målsætning om, at 25 pct. af danskerne fremover skal have en lang videregående uddannelse og en debat om perspektiverne for det faglige arbejde.

 

Flere gæstetalere deltog som repræsentanter for arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren med deres vinkel på udfordringerne.

 

Akademikerstatus på nyt grundlag

Centralt på konferencen stod en diskussion om de mulige konsekvenser af regeringens uddannelsesambition for den akademiske jobudvikling og uddannelseskvalitet. Satsningen på lang videregående uddannelse har historisk set været en succeshistorie for samfundet og en vinderstrategi for den enkelte. Men flere tendenser peger på udsigten til markant ændrede vilkår for fortsættelsen af denne win-win situation.

 

På konferencen præsenterede AC bl.a. en analyse fra AE-rådet om den forventede udvikling i fremtidens akademikerudbud. Tallene viser store stigninger i produktionen af akademisk arbejdskraft de kommende tiår. Hvis politikernes 25. pct.-målsætning realiseres, kræver det, at der i årene frem til 2020 skabes ca. 9100 nye akademikerjob hvert år, og i årene mellem 2020-2030 ca. 12.300 nye akademikerjobs årligt.

 

På samme tid er fremtidspilen drejet i retning af, at en stor del af denne akademiske jobskabelse fremover skal ske i den private sektor, da samfundets demografiudvikling skaber stor strukturel ubalance i statens budgetter, så langt øjet rækker. 

 

Et kig mod horisonten

Indlæggene fra gæstetalerne perspektiverede på forskellig vis denne diskussion. Bl.a. i forhold til de mere konkrete konsekvenser for fremtidens akademikere.

 

Departementschef Bo Schmidt fra Beskæftigelsesministeriet og administrerende direktør i KL Kristian Wendelboe udtalte begge, at de var sikre på, at der ville være jobs til de mange ny akademikere, og at markedet ville tilpasse sig den ny udbudssituation. Førstnævnte mente dog også, at de kommende universitetsstuderende på sigt nok ville møde en større erhvervsorientering på universiteterne.

 

En lignende udmelding kom fra Direktøren i Finanssektorens Arbejdsgiverforening Steen A. Rasmussen. Han forventede en stigende efterspørgsel på akademikere i finansverdenen i mange år frem. Men finansvirksomhedernes behov gjaldt ikke nødvendigvis akademikere med speciale eller en hel kandidatgrad.

 

Politisk chef i AC Niels Lykke Jensen fortalte om de vilkår, der kendetegner virkeligheden for akademikergruppen i andre europæiske lande. Fælles for alle landene var en stigende vækst i antallet af dimittender i disse år. Lige nu så akademikerne ud til at klare sig bedst i Tyskland med en styrket position på arbejdsmarkedet i form af bl.a. lave ledighedstal for dimittender og et kraftigt fald i højtuddannede i job "under niveau".

 

Uddannelse til job

Fire gæstetalere fra uddannelsesområdet bidrog til diskussionen om perspektiverne for den akademiske uddannelseskvalitet ved at fortælle om deres hidtidige erfaringer med at håndtere et stigende og bredt sammensat studenteroptag.

 

Fokus var bl.a. på udviklingen i undervisningsindsatsen og studieadministrationen. Dekan Jesper Strandskov fra Syddansk Universitet fortalte om deres igangværende strategiske projekt "De Studerende i Centrum". Her havde bl.a. erfaringerne med udenlandske studerende været med til at ændre den generelle tankegang omkring tilgangen til de studerende. Desuden var den pædagogiske undervisning blevet opprioriteret. 

 

En reformering af undervisningsformerne var også blevet gennemført på Økonomisk Institut og Juridisk Fakultet fortalte henholdsvis studieleder Peter Erling Nielsen og Professor Mette Hartlev, sammen med flere studieadministrative tiltag. En opsamling på indsatsen fra Juridisk Fakultet viste bl.a., at de studerende er glade og føler sig godt forberedte til undervisning under de nye rammer. Men Fakultet oplever det som en stor udfordring at sikre høj kvalitet i undervisningen. 

 

Derudover gav Rektor Mads Tofte fra IT-Universitet i København en status på IT-Universitets satsning på at lave isolerede kandidatuddannelser. Deres undersøgelser viste, at det er en succes. De studerende blev både uddannet til job, og at de blev uddannet til job, der gav en højere løn.

 

Det videre arbejde

Perspektiverne for AC-organisationernes og AC-fællesskabets arbejde blev bl.a. diskuteret på en række interne workshops. En afrapportering herfra bliver fremlagt AC's bestyrelse. 

 

"Jeg vil gerne sige tak til alle for det veloplagte og store fremmøde. Konferencen har vist, at der er mange indgange til diskussionen om den fremtidige udvikling af akademikergruppen fra minoritet til et massefænomen. Og der er flere måder, vi kan hjælpe fremtiden på vej. Debatten har været med til at illustrere styrken i AC-fællesskabet: At vi ikke kun tør diskutere hvem vi er, men også hvem vi bliver", sagde Formand for AC Erik Jylling i sine afsluttende bemærkninger ved konferencen.  

 

[X]