Presse

Vækstplan: Flere højtuddannede i SMV’erne og styrket medarbejdermobilitet

Akademikerkampagnen forventes at fortsætte til gavn for udviklingsparate virksomheder og tusinder af ledige dimittender. Dermed fortsættes det vigtige arbejde med at bringe viden ud til de mindre virksomheder om, hvordan en højtuddannet kan være med til at løfte og udvikle netop deres virksomhed.

Akademikerkampagnen har i 2012 og 2013 besøgt 7.500 virksomheder og præsenteret dem for, hvad akademisk arbejdskraft kan tilføre af værdi i deres virksomhed. Det betyder at 2.500 SMV’er har forsøgt sig med at tilføre virksomheden ny viden. 75 pct. af disse forløb blev etableret som en støtte ordning fx Videnpilot.

”Jeg er rigtig glad for at Regeringen og Venstre har indset, at de kan slå to fluer med et smæk ved få flere ledige højtuddannede ud i de mindre virksomheder. Vækstpotentialet ved at løfte uddannelsesniveauet i den private sektor er på 20 mia. kr., og samtidig har vi en voldsom dimittendledighed på 30 pct. Akademikerkampagnen bidrager netop til at skabe det nødvendige match mellem flere højtuddannede og SMV’erne”, siger Akademikernes formand Finn R. Larsen

Arbejdsmarkedsklausuler

Begrænsningen af arbejdsmarkedsklausuler vil medvirke til at øge produktivitet og vækst, ved at medarbejdere kan rekrutteres af de virksomheder der har størst gavn af deres kompetencer. ”Omfanget af klausuler har nået et hysterisk omfang, hvor helt almindelige medarbejdere bliver pålagt begrænsende klausuler. Derfor er jeg rigtig glad for at der sker en opstramning på dette område.” siger Finn R. Larsen

Løft til iværksættere

Akademikerne finder det også positivt, at der gøres en ekstra indsats for at styrke iværksætteri. Særligt de højtuddannede etablerer mange nye virksomheder der skaber nye job og vækst. Derfor er det helt afgørende, at vi konstant forsøger at skabe de bedste rammer for iværksættere i Danmark, da særligt vidensiværksætterne ikke er bundet af landegrænser og derfor etablere sig og vækster i det land, der tilbyder den bedste samlede pakke.

”Samlet set er der en række rigtig gode tiltag i den aftale regeringen har lavet med Venstre, som kan være med til at indløse erhvervslivets vækstpotentiale og udviklingen af velstand i Danmark. Der skal mere viden ud i de små og mellemstore virksomheder, hvis vi skal klare os i den globale konkurrence og sikre, at der kan skabes flere jobs. Flere akademikere til den private sektor er i det hele taget vejen frem for, at regeringens uddannelsespolitiske satsning kan lykkes.” siger Finn R. Larsen.

Mere information

Formand for Akademikerne, Finn R. Larsen, tlf.: 2966 6977

[X]