Presse

Vækst- og vildskud fra Produktivitetskommissionen

Akademikerne mener, der er alt for få eksportsuccesser i samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder

"Der er mange gode forslag at hente i den nye rapport fra Produktivitetskommissionen. Mange er af teknisk karakter, men der er også enkelte, der på helt overordnet plan er afgørende for udviklingen af en sundere platform for dansk økonomi og dansk erhvervsliv", siger Akademikernes formand, Finn R. Larsen.

Men kommissionen rammer ikke skiven, når de anbefaler, at offentlige indkøb ikke skal forholde sig til samfundsmæssige problemer fx ved at gøre brug af sociale klausuler og muligheden for, at indkøbene benyttes til at underbygge en erhvervspolitisk udvikling.

"Akademikerne mener, at det er nødvendigt at anvende en del af de offentlige indkøb til at påvirke en ønsket samfundsudvikling, fordi de udgør en stor del af markedet. Det anbefaler kommissionen sådan set også selv senere i rapporten, hvor de siger, at indkøberne skal gå efter bedste totaløkonomi og ikke den laveste pris på kort sigt. Men at sikre den fremtidige konkurrence ved fx at sørge for, at også iværksættere har mulighed for at byde på offentlige opgaver, eller at der er praktikpladser til fremtidens faglærte, er jo netop at tænke i totaløkonomi samfundsmæssigt", understreger Finn R. Larsen.

Med et samlet offentligt indkøb på over 300 mia. kr. årligt hos private virksomheder og en offentlig produktion af serviceydelser på 385 mia. kr. har stat, regioner og kommuner en afgørende betydning for udviklingen i dansk økonomi og mulighederne for vækst og innovation i de private virksomheder.

"Især ét forslag er helt central og bør trækkes direkte over i regeringens kommende vækstpakke. Det er forslaget om, at vi ved at få flere private virksomheder ind i et samarbejde om drift og udvikling af offentlige opgaver skaber nye løsninger, som private virksomheder har mulighed for at afsætte på andre markeder fx i udlandet. Vi kan i Danmark blive meget bedre til at skabe nye eksportorienterede vækstvirksomheder ved at sikre, at de mange gode løsninger, vi udvikler i offentligt regi, bliver bragt på eksportmarkedet af private virksomheder. Det offentlige kan og skal ikke markedsgøre sine ydelser. Derfor skal vi have flere partnerskaber med private virksomheder, så vi får en endnu større gevinst af de nye løsninger, vi udvikler for samfundets midler", påpeger Finn R. Larsen.

"Falck er på mange måder et forbillede på et succesrigt samarbejde i offentligt-privat regi. Uden Falcks tætte samarbejde med det offentlige ville virksomheden ikke have haft den viden fra hjemmemarkedet, der i dag gør, at Falck har aktiviteter i 35 lande på 5 kontinenter. Falck løser i dag mange opgaver for det offentlige, som vi opfatter som en naturlig del af et trygt og sikkert velfærdssystem. De viser dermed vejen for, at private virksomheder kan forvandle velfærdsydelser til efterspurgte eksportvarer", siger Finn R. Larsen.

Mere information
Finn R. Larsen, formand for Akademikerne: tlf.: 2966 6977, mail: frl@ac.dk.

[X]