Presse

Universitetsranking på en ny måde

2013 bliver året, hvor Kommissionen inviterer videregående uddannelsesinstitutioner i og uden for Europa til at deltage i implementeringen af rankingværktøjet: ”Multi dimentional ranking”.

Rankingværktøjet har i 2009-2011 kørt i en forsøgsperiode, hvor det har været under udarbejdelse og er blevet testet.  Målet er, at minimum 500 universiteter globalt kommer til at deltage i implementeringen af den foranstående ranking, som kommer til at ske over de kommende fire år. 

AC deltog sammen med de øvrige nordiske organisationer i et møde med Kommissionen om projektet den 22. november 2012 og vil følge det videre arbejde med implementeringen tæt.

Multidimensional ranking har allerede haft en vis indflydelse på Times Higher og Shanghai Ranking. Thimes Higher har revideres deres metodologi, således at de nu også ønsker at indarbejde et multi-dimensionelt fokus, og for så vidt angår Shanghai Ranking, så overvejer man at inddrage indikatorer vedr. læring.

I forsøgsperioden har man arbejdet med følgende indikatorer:
1. Forskning
2. Undervisning og læring
3. International orientering
4. Videnoverførsel
5. Regional udvikling

Det har vist, at en række indikatorer uden videre kan implementeres og gøres til genstand for måling (international orientering, forskning), andre indikatorer forestår der stadig et udviklingsarbejde med (undervisnings- og læringsindikatorer, videnoverførsel) og enkelte  indikatorer har vist sig at være vanskelige at implementere (involvering i regional udvikling).

Formålet med udviklingen af det nye rankingværktøj er at skabe et mere individorienteret system. EU-kommissionens formål med værktøjet er at skabe:
• en platform for at synliggøre og profilere europæiske uddannelsesinstitutioner
• et alternativ rankingværktøj, med mange dimensioner og ikke kun den klassiske objektivt orienterede dimension, som alene baserer sig på institutionernes forskningspræstationer
• et bedre overblik og transparens for de studerende

[X]