Presse

Trepart: Forhandlingerne er i gang

Arbejdsmarkedets parter arbejder i disse uger sammen med regeringen på at finde fælles løsninger på, hvordan flere flygtninge kan blive integreret på det danske arbejdsmarked. Akademikerne spiller ind til forhandlingerne med forslag til en hurtigere og mere succesfuld integration af flygtninge.

I Danmark er der en lang tradition for, at lønmodtagerne, arbejdsgiverne og politikerne tager fælles ansvar for væsentlige samfundsudfordringer. Det har skabt mulighed for høj beskæftigelse, velstand og velfærd.

Trepartsdrøftelserne er blevet indledt med temaet arbejdsmarkedsintegration af flygtninge og familiesammenførte.

Akademikerne arbejder for, at flygtningenes kompetencer fra dag ét sættes i spil i de danske virksomheder til gavn for begge parter. Akademikerne har udarbejdet en model for integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet. Akademikerne mener helt grundlæggende, at initiativer på flygtningeområdet bør omfatte alle flygtninge og asylansøgere uanset oprindelsesland og uddannelsesbaggrund. Akademikerne vil gerne tage et særligt ansvar for at hjælpe højtuddannede flygtninge ind på arbejdsmarkedet.

I Kommissoriet til de igangværende trepartsforhandlinger skriver regeringen, at Danmark i år forventes at modtage op mod 25.000 flygtninge. Udviklingen medfører, at der i de kommende år, også vil komme et stort antal familiesammenførte.

Læs kommissoriet til trepartsdrøftelser om arbejdsmarkedsintegration

Ifølge tal fra regeringen kommer de nye flygtninge med meget forskellig uddannelsesbaggrund. Omkring 10 pct. har en mellemlang eller en lang uddannelse fra fx et universitet.  

Læs regeringens oplæg til trepartsforhandlinger: Samarbejde om bedre integration

Flere trepartsdrøftelser i sigte
Efter forhandlingerne med arbejdsmarkedets parter om flygtninge vil regeringen fortsætte trepartsdrøftelserne om andre væsentlige udfordringer, herunder temaer som fx tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser for unge.

[X]