Presse

Tre hovedorganisationer bliver til to

En storfusion i fagbevægelsen er en realitet. Akademikerne hilser beslutningen velkommen og ser frem til et fortsat godt samarbejde.

LO og FTF går mod en fusion, som træder i kraft fra den 1. januar 2019. Sammensmeltningen af de to hovedorganisationer er netop blevet besluttet på ekstraordinære kongresser, hvor et flertal stemte ja for at gennemføre en fusion. Dermed vil antallet af hovedorganisationer i Danmark i fremtiden gå fra tre til to.

”Jeg ser frem til at samarbejde med den nye hovedorganisation. De kommende år byder på mange udfordringer, der kræver, at vi samarbejder på tværs af hovedorganisationerne. Det har vi haft en lang og god tradition for, og det forventer jeg bliver styrket med den nye hovedorganisation”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Fakta om Akademikerne

Akademikerne er hovedorganisation for 25 faglige organisationer og repræsenterer 422.000 højtuddannede.  

[X]