Presse

Tankevækkende temperaturmåling på dansk økonomi

Det Økonomiske Råd DØR har i dag haft møde om Rådets forårsrapport 2012.

DØR-rapporten er særligt interessant på grund af de meget springende forventninger til de kommende års vækst efter regeringens 2020-plan. Den indeholder efter AC´s vurdering også en særdeles tankevækkende analyse af kravene til langsigtet finanspolitisk holbarhed set i forhold til de demografiske og strukturelle udsigter for dansk økonomi.

På den baggrund har AC`s sekretariat udarbejdet vedhæftede vurdering af DØR-rapporten. Dette notat udgjorde en del af grundlaget for AC`s formand Erik Jyllings indlæg på formiddagens møde i Rådet. 

Endvidere vedhæftes supplerende materiale fra Rådets sekretariat.

Yderligere kommentarer kan fås ved henvendelse til Erik Jylling ej@ac.dk, tlf. 51283945. Spørgsmål i øvrigt til notat eller rapport kan fås ved henvendelse til Rasmus Conradsen, AC rc@ac.dk, tlf. 22495867 eller Niels Lykke Jensen, Politisk chef i AC, nl@ac.dk, tlf. 22495859.

AC-notat: Nødvendigt med reformer. Men langsom indfasning fuld forsvarlig

Supplerende materiale fra Rådets sekretariat

[X]