Presse

Tak til politikerne for at lytte til kritikken af uddannelsesloftet

Det er en god nyhed, at forligspartierne bag begrænsning af dobbeltuddannelse nu er blevet enige om at lempe reglerne, så uddannelsesloftet ikke længere er definitivt, men begrænses til en periode på seks år. Det betyder, at man fremover vil kunne søge optagelse på en ny videregående uddannelse på samme eller lavere niveau, seks år efter uddannelsen er gennemført.

Helt grundlæggende er begrænsningen af dobbeltuddannelse ude af trit med den fleksibilitet i uddannelsessystemet, som fremtidens arbejdsmarked tilsiger. Uddannelsesloftet er i direkte modstrid med behovet for at skabe flere uddannelsesmuligheder på et arbejdsmarked, der er svært omskifteligt.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler:
”Jeg er glad, ikke kun på vegne af de studerende, men også for vores demokratiforståelse, at politikerne alligevel har lyttet til den massive kritik og erkendt, at man er gået for langt i begrænsning af dobbeltuddannelse. Fra at være definitiv er lempelsen af uddannelsesloftet til en tidsmæssig begrænsning på seks år et klart skridt i den rigtige retning. Men manglende fleksibilitet i vores videregående uddannelsessystem vil fortsat være en udfordring, og som jeg vil opfordre politikerne til at følge tæt i de kommende år”, siger Lars Qvistgaard.

”Det havde klædt politikerne ved samme lejlighed at have taget de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at studerende her og nu ikke kommer i klemme i uddannelsesloftet. Hidtil har man haft en fælles forståelse af at større ændringer i uddannelsesregler, der påvirker studerende direkte, skal varsles med to år, før de nye regler træder i kraft. Det har man desværre valgt at se bort fra med uddannelsesloftet”, siger Lars Qvistgaard.

Læs Akademikernes høringssvar

[X]