Presse

Styrtdyk i antallet af nye iværksættere kalder på handling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsordførere fra S, R, V og K kom med forslag til at afhjælpe problemet på AC’s politiske høring om vækst og iværksætteri den 26. september 2012.

Det går den gale vej for tilvæksten af nye virksomheder i Danmark. Med de seneste års krise er antallet af nye iværksættervirksomheder nu nede under det niveau, som vi så under kartoffelkuren i 80'erne. Det går hårdt ud over jobskabelsen, da det er i nye/små virksomheder nettotilvæksten af job sker. Tendensen har længe været, at de store og etablerede virksomheder nedlægger flere jobs, end de skaber.

Derfor er der stort behov for at få tænkt i nye baner. Fx ser vi i Sverige og Norge, at halvdelen af alle iværksættere starter som deltidsiværksættere, dvs. som delvist lønmodtagere og delvist selvstændige (såkaldte kombinatører).

Udskyde dimittendydelsen
AC havde inviteret til politikerhøring, om hvad der skal til, for at flere akademikere vælger at skabe vækst og beskæftigelse ved at starte virksomhed. Politikerne kvitterede over for flere af de forslag AC fremlagde til høringen.

"Det er en spændende ide at give mulighed for at udskyde dimittendydelsen, så tiden efter uddannelsen i stedet kan bruges på selvstændig virksomhed. Her kan jeg se, at der er behov for længere snor, så de gode ideer ikke bare bliver begravet, fordi man står over for et økonomisk problem. Desuden virker det som gode erfaringer fra Sverige med deltidsiværksættere", sagde Brian Mikkelsen (K), erhvervsordfører.

Nemmere at kombinere rollen som lønmodtager og iværksætter
"Vi skal turde skabe rummelighed for iværksætteren, ikke kun lønmodtageren. Der skal være større muligheder i arbejdsmarkedssystemet for, at man kan blive kombinatør. I dagpengesystemet skal der også være mere tillid til iværksætterne. Det er ren Ebberød Bank, hvis det at komme på dagpenge, gør det meget svært at blive iværksætter igen", sagde Nadeem Farooq (R), skatte- og arbejdsmarkedsordfører. 

Fokus på finansieringsmuligheder
Generelt var der også stor enighed om, at manglende finansieringsmuligheder er en stor barriere for fremgangen på iværksætterområdet. Store virksomheder har adgang til helt andre typer lånemarkeder end små.

Tjek af skattesystemet
Men også skattesystemet skal kigges efter i sømmene for at gøre det nemmere og mere attraktivt at starte og drive virksomhed. Administrative lettelser og forskellige bud på skattetekniske særordninger for nystartede virksomheder var blandt ideerne, som politikerne luftede.

"Vi har tidligere givet fradrag til opsparing i egen nystartet virksomhed. Man kan også tænke i, at virksomheder skal have tid til at konsolidere sig, og derfor i starten kan skubbe skattebetalingen lidt. Derudover er det oplagt at styrke mentornetværkene mellem de store og de mange små virksomheder", sagde Kim Andersen (V), erhvervsordfører.

"Det bør overvejes, om ikke mindre virksomheder skal fritages nogle regnskabsforpligtelser. Altså særlige regnskaber til mindre virksomheder og til store virksomheder. Det er en reel lettelse i driften", siger Benny Engelbrecht (S), erhvervsordfører.

Åbningstale til høringen, ved Erik Jylling, formand for AC

AC's fem konkrete forslag til, hvad der kan få flere akademikere til at starte egen virksomhed

Hovedpunkter fra den nordiske rapport "Entreprenørskab og vækst blandt akademikere i Norden"

Nordisk rapport "Entreprenørskab og vækst blandt akademiker i Norden"


[X]