Presse

SPARK skal ramme flere

Så er der ny inspiration at hente til at styrke det psykiske arbejdsmiljø for kommunalt ansatte. Det sker på arrangementer overalt i landet i foråret. Initiativtagerne er KL og Forhandlingsfællesskabet, som Akademikerne er en del af, i samarbejde med SPARK – Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne.

Nu er der godt nyt til alle i kommunerne. Det psykiske arbejdsmiljø skal løftes for at skabe bedre arbejdspladser, og derfor søsættes i løbet af foråret en række arrangementer, der skal gøre noget ved udfordringen. Tiltaget skal hjælpe til at styrke den lokale indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Under overskriften ”Veje til dialog og samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø”, indbydes alle Lokale MED-udvalg og TRIO’er  til at deltage i et SPARK-møde. Møderne er heldagsarrangementer og finder sted over hele landet i maj og juni måned, ét SPARK-møde i hver region.

De kommunale deltagere kan på SPARK-møderne komme et skridt videre med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. De får en spændende dag, hvor de får mulighed for at tale sammen og arbejde med deres psykiske arbejdsmiljø med afsæt i inspirationsoplæg og udvalgte dialogmetoder.

SPARK-møderne foregår:

•                11. maj 2017, Aarhus
•                18. maj 2017, Kolding
•                30. maj 2017, København
•                8. juni 2017, Korsør
•                21. juni 2017, Aalborg.

Invitationen og tilmeldingslinket er tilgængeligt på SPARKs hjemmeside fra den anden uge i marts

Hvad er SPARK?
SPARK har fokus på fire områder indenfor det psykiske arbejdsmiljø: Usikkerhed og utryghed skabt af forandringer og omstillinger. Problemer i samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen, herunder konflikter og i yderste konsekvens chikane og mobning.
Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere. Problemer ift. arbejdets indhold, omfang og udførelse.

SPARK står for Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne. SPARK er etableret af KL og Forhandlingsfællesskabet. SPARK skal understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. SPARK har fokus på at styrke TRIO/Lokal-MED’s arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Tilbuddet gives til kommunale arbejdspladser, og er gratis.

Læs mere om SPARK på deres hjemmeside

[X]