Presse

SPARK porten op til et bedre arbejdsmiljø

Nu bliver det nemmere for ledere og medarbejdere i kommunerne at få hjælp til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø. Fra april 2016 søsætter KL og Forhandlingsfællesskabet indsatsen ”SPARK” (Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne), som gør, at kommunale arbejdspladser fremover kan tilkalde eksperter inden for psykisk arbejdsmiljø.

Et godt psykisk arbejdsmiljø er et fælles ansvar. Det er udgangspunktet for, at KL og Forhandlingsfællesskabet ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev enige om et samarbejde, der skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser. Resultatet er indsatsen ”Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne – parternes støtte til lokal dialog og handling” – forkortet SPARK, som skal føre til større trivsel hos de ansatte og derigennem forbedre produktiviteten og kvaliteten i kommunerne.

Betydningen af et ordentlig psykisk arbejdsmiljø fylder mere og mere på de kommunale arbejdspladser. Derfor er det også et ambitiøst tiltag, arbejdsgiverne og lønmodtagerne i fællesskab har sat i verden. Som noget nyt får kommunale arbejdspladser muligheden for at få hjælp fra SPARK-konsulenter til at styrke deres arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Og hjælpen kommer til at foregå med fokus på den enkelte arbejdsplads og lokale løsninger.

SPARK vil kunne yde støtte i forhold til problemer inden for temaerne:

• Forandringer og omstillinger
• Samarbejdet
• Vold og trusler
• Arbejdets indhold, omfang og udførelse

Konference skyder SPARK i gang
Som startskud til SPARK inviterer KL og Forhandlingsskabet til en spændende konference den 11. april 2016, hvor fokus vil være på temaerne ’forandringer og omstillinger’, ’samarbejdet’, ’vold og trusler’ & ’arbejdets indhold, omfang og udførelse’.

Målgruppen for konferencen er ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, Lokal-MED samt øvrige MED-udvalgsniveauer og kommunernes HR-/arbejdsmiljøafdelinger.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu og tilmeld dig parternes nyhedsbrev om konferencen på www.sparkweb.dk

Læs fælles udtalelse/brev om SPARK fra Michael Ziegler og Anders Bondo, hovedforhandlerne på det kommunale område 

[X]