Presse

SPARK meget populært

Kommunerne råber i stor stil på hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø rundt om på de kommunale arbejdspladser. Nu har SPARK - Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne -, hvor Akademikerne er blandt aftaleparterne, ansat tre nye konsulenter for at kunne følge med kommunernes behov.


SPARK har været på noget af en tur siden indsatsen startede i slutningen af foråret. Fra første færd er deres tilbud om hjælp til kommunale arbejdspladsers psykiske arbejdsmiljø blevet revet væk. Faktisk har efterspørgslen været så stor, at SPARK i en kort periode har været nødt til at lukke ned for henvendelser for at kunne følge med. Men nu er SPARK på banen igen. Siden 1. august 2016 har de været tilbage i fuld styrke, og har ansat tre nye konsulenter for at kunne imødekomme den store efterspørgsel på støtte.
 
Flyvende SPARK
Tilbuddet om støtte fra SPARK er noget helt særligt. SPARK blev født som et samarbejdsprojekt mellem offentlige arbejdsgivere og lønmodtagere ved overenskomstforhandlingerne i 2015 for at løfte det psykiske arbejdsmiljø i kommunerne. Akademikerne er en af parterne bag aftalen om projektet. Den store interesse fra de kommunale arbejdspladsers side understreger, at indgåelsen af aftalen var en rigtig god ide.
 
SPARKs mål er at besøge 250-300 kommunale arbejdspladser om året. SPARK ønsker at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejderrepræsentanter på de enkelte arbejdspladser i deres arbejde med psykisk arbejdsmiljøproblematikker. Målet er at klæde TRIO på til selv at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og at udbrede viden og metoder om håndtering af området.  
 
Inspirationsfilm
En velfungerende arbejdsplads kræver et ordentlig psykisk arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø fylder meget i alle ansattes hverdag på arbejdspladsen. Derfor har det også stor betydning, hvis der opstår konflikter på området.
 
sparkweb.dk kan der læses mere om SPARK og ses fire korte små film om de temaer, som SPARK tilbyder støtte inden for.
 
Links til film:
Film#1 Samarbejde
Film#2 Arbejdets omfang
Film#3 Forandringer
Film#4 Vold og trusler

[X]