Presse

Søg støtte til APU-projekter om mobilitet, karriere og attraktive arbejdspladser

Akademikernes Centralorganisations og Moderniseringsstyrelsens (tidl. Personalestyrelsen) fælles udvalg, APU, opfordrer tillidsrepræsentanter og arbejds-pladser til at gå i gang med udviklingsprojekter for akademikere på statens arbejdspladser.

Her i første halvår af 2012 er udvalget særlig opmærksom på projekter, der drejer sig om karriere og attraktive arbejdspladser og i andet halvår af 2012 vil "mobilitet" være i fokus.

APU-udvalget ser desuden gerne ansøgninger om projekter fra statslige arbejdspladser, der pt. er påvirket af afskedigelser, besparelser og sammenlægninger.

Der er pt. ca. 9 mio. kr. tilbage af de ca. 12 mio. kr., der er til rådighed i overenskomstperioden 2011-13, så der er rig mulighed for at søge støtte.

Krav til et projekt

For at et projekt kan komme i betragtning, skal

 • projektet komme en hel gruppe af akademikere på en arbejdsplads til gode. Der kan ikke søges til individuel kompetenceudvikling.
 • medarbejdere og ledelse være enige om, at projektet er en god idé.
 • arbejdspladsen medfinansiere projektet, typisk i form af lønudgifter.
 • projektet være nyskabende i indhold eller metode og skal kunne komme andre til gode.

Læs mere her: www.kompetenceudvikling.dk/APU      

Mere om indsatsområderne

Her er nogle eksempler på, havde et projekt under et de tre indsatsområder kan omhandle:

Mobilitet:

 • styrkelse af medarbejdernes vilje og evne til mobilitet - både indenfor egen arbejdsplads (nye arbejdsområder) og mellem virksomheder/arbejdspladser - f.eks. gennem job-bytte-ordninger, ol.
 • øget motivation for mobilitet
 • udnyttelse af akademikernes internationale kompetencer, herunder professionalisering af arbejde med internationale opgaver i danske institutioner samt internationale karriereveje.

 Karriere:

 • styrkelse af mulighederne for karriereafklaring, herunder interne karrieresamtaler, mentorordninger, eksterne karriereafklaringsforløb, eLæringsværktøj (test-dig-selv), etc.
 • ledelseskarriere for mellem-erfarne generalister, herunder anvendelse af før-lederforløb (blended learning)
 • karriereudvikling for forskere og undervisere. 

 Attraktive arbejdspladser:

 • bedre opgaveløsning under forandringsprocesser, herunder hvordan organisationen samarbejder på bedst mulig vis om at løse, men også udvikle kerneopgaven
 • udvikling af en fælles forandringsparat kultur i organisationen, hvor der bliver taget højde for individuelle faktorer i forhold til at håndtere forandringer
 • selvledelse/worklife-balance, herunder fokus på udvikling af rammer der understøtter selvledelse samt fokus på og udvikling af medarbejdernes individuelle håndtering af selvledelse samt grænseløst arbejde
 • innovation, digitalisering og bedre opgaveløsning, herunder hvilke kompetencer kan akademikere udvikle for at understøtte innovationen og digitaliseringen på statslige arbejdspladser og hvordan arbejdspladsen udnytter disse kompetencer på bedst mulig vis.

 Se eksempler på projekter, der har fået støtte her:

http://www.kompetenceudvikling.dk/content/overblik-over-st%C3%B8ttede-projekter-0

10 trin i en ansøgningsproces

Hvis I som tillidsrepræsentanter, SU-medlem eller AC-klub på en statslig arbejdsplads har en idé til et projekt, skal I

 1. Gå i dialog med ledelsen om projektets bæredygtighed, da det er en forudsætning for at få støtte, at der er enighed på arbejdspladsen.
 2. Hvis I enige om at gå videre med ideen, skal I kontakte Lisbet Aabye eller Dorete Dandanell i SCK.
 3. Vi vil så tilbyde jer at holde et møde, typisk med TR- og HR-repræsentanter, hvor vi hjælper jer med at få sat ord på de udviklingsbehov, der er på jeres arbejdsplads. Det tager ca. 1 1/2 times tid, hvor vi sammen finder ud af, hvad, der evt. kan søges støtte til.
 4. Herefter skal I beskrive udviklingsprojektet i en skabelon. Vi taler om 8-10 sider. Skabelonen er her: http://www.kompetenceudvikling.dk/sites/default/files/sckk/user8/images/1._ansoegningsskabelon_med_vejledning_23-05-11_02.doc
 5. Undervejs vil det være rigtig godt, hvis I kontakter os for at råd og vejledning til at udfylde ansøgningen. Derved sikrer I, at ansøgningen opfylder kravene.
 6. Ansøgningen sendes til SCK/APU-udvalget.
 7. Udvalget tager på sit førstkommende møde stilling til evt. støtte.
 8. I får besked om resultatet dagen efter, på mail eller telefon.
 9. I modtager snarest derefter et bevillingsbrev.
 10. I kan sætte projektet i værk.

Ansøgningsfristerne i 2012 er:

1. maj 2012 - kl. 12.00

31. august 2012 - kl. 12.00

1. november 2012 - kl. 12.00

I kan kontakte SCK ved

Lisbet Aabye, 33 18 69 95, lia@kompetenceudvikling.dk eller

Dorete Dandanell, 40 72 59 68, ddl@kompetenceudvikling.dk

[X]