Presse

Små iværksættervirskomheder skaber job i Danmark

Fokus på akademikeres vilkår som iværksættere på konferencen ”Flere iværksættere – fra viden til vækst”.

Mange akademikeriværksættere oplever, at det er vanskeligt at udleve drømmen om at starte virksomhed. Vigende efterspørgsel på hjemmemarkedet og diverse bankpakker bidrager til at færre starter virksomhed, og at mange både nye men også gamle etablerede virksomheder lukker.

Også de nyuddannede kan mærke krisen. En dimittendledighed på ca. 30 pct. betyder, at der er behov for at flere går ud og skaber deres eget job. Ved i en begrænset periode at give dem en økonomisk håndsrækning vil vi kunne få flere til at tage skridtet og starte virksomhed, gerne i teams, for iværksættere som starter virksomhed i teams vokser mere og klarer sig bedre.

Den økonomiske håndsrækning kunne være i form af en etableringsydelse eller billige lån (efter SU-model). En investering i nye virksomheder er nemlig en investering i vækst og beskæftigelse. Små virksomheder står for hovedparten af nettojobskabelsen i Danmark.

Konferencen
I Danmark er der behov for flere akademikeriværksættere, som skaber vækst. Derfor afholdt AC, Dansk Erhverv og innovationsordfører fra Socialdemokraterne, Trine Bramsen, fredag den 22. februar en iværksætterkonference. Her var fokus på akademiske iværksætteres egne erfaringer og de politiske tiltag, som kan sætte skub i udviklingen af iværksætteri blandt højtuddannede.

Anbefalingerne på dagen var blandt andet, at der er mange måder, man kan hjælpe små virksomheder i gang. En vej er at give dem adgang til det store marked, som offentligt indkøb udgør. En anden vej er at åbne mulighed for, at små virksomheder kan fremføre et akkumuleret underskud over en årrække, der kan have stor betydning for deres likviditet og investeringslyst.

Det afviklede program 

[X]