Presse

Sådan fjerner man dimittendledigheden og skaber vækst i tusinder af virksomheder

Akademikerne lancerer i dag sit nye vækstudspil: ”Virksomheder i vækst – 27 forslag til vækst og produktivitet i virksomhederne”, som er et oplæg til regeringens vækstpakke, som forventes i løbet af foråret. Med oplægget blæser Akademikerne til angreb mod den manglende politiske handlekraft, der lige nu står i vejen for, at der skabes ca. 10.000 nye arbejdspladser i den private sektor – endda for allerede eksisterende midler.


Det behøver ikke at være svært at skabe job og vækst i Danmark. Akademikerne giver i sit nye vækstudspil en veldokumenteret opskrift på, hvordan man helt enkelt kommer i mål med den ambition: Der kan årligt skabes 3.000 nye jobs til højtuddannede, hvis 60 erhvervskonsulenter på landsplan opsøger mindre virksomheder lokalt for at afdække deres vækstpotentiale. Ved siden af det anvendes de 116 mio. kr., der ifølge Koch-udvalget uden større effekt bruges på akademikernes 6-ugers selvvalgt uddannelse, til at etablere en jobskabende vækstpilotordning, så virksomheder med ingen eller få højtuddannede ansatte i en startperiode kan få et tilskud på op til 50 % af lønnen. Målt på jobskabelse medfører ansættelse af den første akademiker, at virksomheden efterfølgende udvikler sig og ansætter mellem to og fire yderligere - oftest med faglært eller ufaglært baggrund. Dermed vil en indsats, der kan skabe jobs til 3.000 akademikere, yderligere skabe mellem 6.000 og 12.000 jobs til andre faggrupper. Samlet løber det op i en jobskabelse på 9.000-15.000 nye arbejdspladser.

Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, udtaler: 

"Den danske økonomi er stadig ikke kommet sig helt over den økonomiske krise, og i Akademikerne er vi derfor meget optaget af, hvad der aktuelt kan gøres for at styrke virksomhederne og skabe øget vækst. Vi skal øge vækst og produktivitet i den private sektor og skabe stærke, innovative og konkurrencedygtige virksomheder, og de højtuddannede skal i højere grad være en del af denne bestræbelse. Vi har et stort udbud af højtuddannet arbejdskraft, men mange virksomheder, og endda hele brancher, har ikke erfaring med, at højtuddannede kan tilføre virksomhederne værdi."

"Der er behov for, at der bliver taget et større ansvar fra politisk hold. Vi skal i højere grad koordinere den politiske indsats på tværs af niveauer og politikområder for at give virksomhederne optimale betingelser for at vokse. Og vi må samle den virksomhedsnære indsats lokalt for at styrke dialogen med og supporten til virksomhederne."

Mere viden ud i virksomhederne
I det nye vækstudspil stiller Akademikerne skarpt på, at der er behov for at få langt mere viden ud i det private erhvervsliv. Produktiviteten i Danmark halter i disse år, bl.a. fordi der er en relativt lav andel af højtuddannede medarbejdere i de private virksomheder sammenlignet med andre lande. Hvis andelen af højtuddannede i den private sektor løftes op til top 5 blandt de europæiske OECD-lande, vil det øge Danmarks BNP med ca. 20 mia. kr. Så potentialet for at skabe vækst i virksomhederne venter bare på at blive indløst.

Fokus på iværksættere
En anden opgave bliver at få flere højtuddannede iværksættere. Der skal investeres mere i dem, som skaber vækst og sikrer fundamentet for Danmark som et innovationsland i fremtiden. Derfor foreslår Akademikerne, at der bl.a. bliver taget initiativ til at oprette en såkaldt "Iværksætterfond" og/eller en målrettet etableringsydelse for folk, som ønsker at starte egen virksomhed.

"Hvis vi i Danmark for alvor mener, at vi vil have flere iværksættere, så bliver vi også nødt til at investere i dem økonomisk. For bankerne gør det ikke i den nuværende situation. Det virker tit som om, at vi som samfund fokuserer på frygten for at tabe penge, fremfor muligheden for at få den store gevinst", siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Læs vækstudspillet fra Akademikerne: "Virksomheder i vækst - 27 forslag til vækst og produktivitet i virksomhederne".

Mere information
Formand for Akademikerne, Finn R. Larsen, tlf.: 2966 6977
Afdelingschef, Jakob Brandt, tlf.: 2425 2727

[X]