Presse

Regeringen indrømmer: Langt flere vil falde ud af dagpengesystemet næste år

AC efterlyser dækkende indsats for de udfaldstruede

Trods iværksættelse af to akutpakker har regeringen i dag kraftigt opjusteret deres tal for, hvor mange som står til at falde ud af dagpengesystemet i første halvår 2013.

Der skønnes nu, at 17.000-23.000 ledige vil falde ud af dagpengesystemet i første halvår 2013. Tallene skal ses i lyset af, at regeringen hidtil har fastholdt, at det vil dreje sig om 7.000-12.000 ledige i første halvår. Altså en opjustering af den nedre margin med 143 pct. og øvre margin med 93 pct. Belært af erfaringerne  kommer de endelige tal nok desværre til at ligge i nærheden af det mest pessimistiske.

AC er først og fremmest bekymret for de udfaldsramtes fremtid. På den baggrund ærgrer AC sig over, at regeringens erkendelse af problemets omfang kommer så sent. Mange parter har anset det for realistisk, at der kunne blive tale om et meget stort udfaldsomfang efter årsskiftet. AC har flere gange efterlyst, at der med rettigdigt omhu blev iværksat en mere tilstrækkelig indsats for de mange udfaldstruede, herunder mere end 3.000 ledige akademikere.

Samtidig med revisionen af antallet af ledige, der vil falde ud af dagpengesystemet, må regeringen revidere deres syn på, hvor mange udfaldsramte som kommer til at trække på den særlige uddannelsesydelse, der blev oprettet med finansloven for 2013. AC peger på, at den bekymrende prognose understreger behovet for, at der laves et systematisk og dækkende udbud af relevante uddannelsestilbud til udfaldsramte akademikere, som er synligt og lettilgængeligt for de ledige, som i den kommende tid vil forlade dagpengesystemet.

Mere information
Erik Jylling, Formand for AC, 5128 3945, ej@ac.dk
Niels Lykke Jensen, Afdelingschef,  2249 5859, nl@ac.dk
Rasmus Conradsen, Chefkonsulent, 2249 5867, rc@ac.dk

[X]