Presse

Regeringen bør øge ambitionerne for vækst via forskning

Den nye vækstpakke indeholder nogle få forslag til, hvordan vi styrker virksomhedernes forskning, udvikling og innovation for at skabe øget vækst og beskæftigelse. Det er en vigtig dagsorden, og forslagene er gode, men der er brug for, at vi øger ambitionerne på området.

”Vores nærmeste konkurrenter er allerede på vej mod nye ambitiøse mål for forskningsindsatsen, mens Danmark i en årrække har ligget fast på det samme niveau. Politikerne bør nu sætte sig nye mål for forskningen og begynde at øge investeringerne igen,” udtaler Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Regeringen foreslår i sit nye vækstudspil, at afskrivningsreglerne justeres for at fremme forskning og udvikling særligt i opstartsvirksomheder. I dag kan virksomhederne straksafskrive forsknings- og udviklingsomkostningerne, men nu foreslås det, at virksomhederne alternativt får mulighed for at afskrive mellem 0 og 75 pct. årligt efter eget valg.

Det er et godt forslag, men Akademikerne foreslår, at regeringen bliver lidt mere ambitiøs og indfører et egentligt fradrag for forsknings- og udviklingsudgifter i små og nyopstartede virk-somheder. Ordningen kan tilrettelægges på flere måder mht. til krav om virksomhedernes størrelse, omsætning og ejerkreds og fradragets maksimale størrelse, men det afgørende er at få stimuleret små og nye virksomheders forskning og innovation også ad denne vej.

Regeringen foreslår også, at forskere, som allerede har fået deres forskning positivt bedømt i en af de forskningsfinansierende råd eller fonde, kan komme på et fast-track i retning af at omsætte forskningen i konkret innovation. Som et forsøg afsættes der penge til, at forskerne kan påbegynde arbejdet med kommercialisering, inden forskningsprojektet er afsluttet. Det er vigtigt, fordi det ofte viser sig afgørende, at nye innovative produkter og services ”møder” brugernes krav og behov, før produkterne gøres færdige.

Endelig foreslår regeringen, at der fra forskningsreserven for 2016 afsættes 100 mio. kr. til at styrke grundlaget for avanceret produktion, herunder en styrkelse af innovationsindsatsen på dette område i små og mellemstore virksomheder. Det er et fint forslag, som selvfølgelig også skal ses i sammenhæng med de øvrige bevillinger fra reserven i 2016.

Akademikerne opfordrer regeringen til at øge ambitionerne for de samlede forskningsinveste-ringer. Vi har i en årrække ligget på det samme investeringsniveau, og vi bør øge indsatsen og fastholde vores stærke internationale position på forskningsområdet – og styrke innovationsområdet. Akademikerne anbefaler derfor, at ambitionen for de kommende år bliver at hæve de offentlige forskningsinvesteringer til 1,5 pct. af BNP.

Error loading MacroEngine script (file: Aside.cshtml)
[X]