Presse

Reel ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø?

Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne er uenige om et forslag, der skal ligestille det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Forslaget er for snævert og vil ikke styrke det psykiske arbejdsmiljø reelt, mener AC, LO og FTF og beder beskæftigelsesministeren om hjælp.

AC, LO og FTF vil have beskæftigelsesminister Mette Frederiksen til at ændre et forslag om rådgivning af virksomheder, der har problemer med det psykiske arbejdsmiljø.  Appellen kommer, efter at Arbejdstilsynet har fremsat et forslag om, hvordan tilsynet kan ændre sin rådgivning, så det fysiske og psykiske arbejdsmiljø bliver behandlet ligeværdigt.

AC, FTF og LO modtog i august 2012 med glæde beskæftigelsesministerens budskab om at ligestille fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Fordi der i høj grad er brug for at fokusere mere på, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan forbedres på de arbejdspladser, der ikke selv kan løse problemerne.

Kun mobning og seksuel chikane
Derfor er det utilfredsstillende, at Arbejdstilsynet nu har fremlagt et forslag om, at
kun arbejdspladser, der har problemer med mobning og seksuel chikane skal kunne
pålægges ekstern rådgivning. Det er slet ikke tilstrækkeligt til at styrke indsatsen mod dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Problemer med stress, stor arbejdsmængde, og tidspres, ringe indflydelse på
eget arbejde, ringe kollegial og ledelsesmæssig støtte kan være lige så vanskelige at løse som vold og trusler om vold, så det også kræver ekstern rådgivning.


Derfor har de tre hovedorganisationer bedt beskæftigelsesministeren om hjælp til at sikre et reelt løft i indsatsen. Arbejdsgiverorganisationerne er derimod tilfredse med forslaget. De to parter sendte deres indstillinger til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i sidste uge og hun skal nu tage endelig stilling til indholdet i reglerne.

Sværest at håndtere psykisk arbejdsmiljø
Som det ser ud nu, vil forslaget sikre rådgivningspligt til godt fem procent af
de påbud, der bliver givet om psykisk arbejdsmiljø. Til sammenligning gælder
det for 18 procent af de påbud, der drejer sig om fysisk arbejdsmiljø.
Paradoksalt nok viser erfaringer, at netop det psykiske arbejdsmiljø er det
problemfelt, som arbejdspladserne har sværest ved at håndtere. Fak­tisk viser
en evaluering fra 2009, at et flertal af de virksomheder, der har fået et
rådgivningspåbud, mener, at rådgivningen især er vigtig for at løse psykiske
arbejdsmiljø­problemer.

Yderligere oplysninger. Chefkonsulent Dorete Dandanell, AC, 40 72 59 68, dd@ac.dk

[X]