Presse

Psykisk arbejdsmiljø med fokus på forandringer

Forandringer er blevet et grundvilkår på vores arbejdspladser. Det handler om alt fra ny organisationsstruktur, nedskæringer og afskedigelser til indførelse af nye it-systemer mv.

Vi ved, at forandringer og de usikkerheder, de kan medføre, ofte sætter det psykiske arbejdsmiljø under pres.

Under titlen " Skab gode forandringer" afholder  Arbejdsmiljørådet den 23. maj kl. 10-16  en konference på Axelborg i København om netop psykisk arbejdsmiljø under forandringer. Samtidig offentliggøres en pjece med gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere kan samarbejde på arbejdspladsen om at skabe gode forandringer.

Konferencen henvender sig primært rettet til de aktører  på arbejdspladsen, som er involveret i at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø,  når forandringer skal planlægges og gennemføres. Det vil sige medlemmer af samarbejds- og MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisationen.

Læs programmet til konferencen.   

Det vil være fint, hvis det bliver distribueret til medlemsorganisationernes tillids-
og arbejdsmiljørepræsentanter samt trykte og elektroniske medier.

Akademikerne er repræsenteret ved Lars Qvistgaard i paneldebatten sammen med repræsentanter fra LO, FTF, DA, KL og Lederne. Der er desuden indlæg fra blandt andre DR's generaldirektør Maria Rørbye Rønn og workshops, hvor deltagerne kan blive  inspireret af leder- og medarbejderrepræsentanter fra fx DONG, PFA og en større offentlig arbejdsplads.

Det er gratis  at deltage. Tilmelding kan ske her.

Da der er er begrænset antal pladser (ca. 200) sker deltagelse efter "først-til- mølle-princippet".

Yderligere oplysninger: Chefkonsulent Dorete Dandanell, 40 72 59 68, dd@ac.dk

[X]