Presse

Platformsvirksomheder skal ikke have bedre vilkår end resten af erhvervslivet

Regeringen er kommet med sin længe ventede strategi om, hvordan vi skal sikre, at deleøkonomien kommer til at spille en større rolle i Danmark. Akademikerne vil gerne bidrage til erhvervsministerens arbejde i et kommende deleøkonomisk panel.

Den nye strategi fra regeringen forholder sig primært til kapitalplatforme, dvs. udlejning af bolig og transportmidler.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, er glad for, at regeringen endelig melder sig på banen for at fremme det store potentiale, der ligger i at udnytte de mange muligheder, de deleøkonomiske tjenester giver Dansk økonomi. Men han mener samtidig, at regeringen gør for lidt for at sikre fair konkurrencevilkår for alle på markedet.

En automatisk skatteindberetning bør ikke kun gælde for de platformsvirksomheder, som står for at formidle udlejning af bolig og biler men også for de platforme, som formidler arbejdskraft.

”Alle skal betale skat i Danmark. Det er et grundprincip i vores samfund. Det er godt, at regeringen foreslår at gøre det let for platformsvirksomheder at foretage skatteindberetning. Der er absolut ingen grund til, at der ikke skal gælde de samme vilkår for platformsvirksomheder som for resten af erhvervslivet”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Strategien indeholder følgende initiativer:

-    Etableringen af en indgang til det offentlige for deleøkonomiske virksomheder i Erhvervsstyrelsen
-    En øget vejledningsindsats både ift. forbrugere gennem forbrug.dk og deleøkonomi.dk, og en indsats ift. A-kasser og jobcentre
-    En dialog med forsikringsbranchen og platformsvirksomheder om forsikringsforhold i deleøkonomien
-    Undersøge muligheder for at definere centrale begreber i deleøkonomien f.eks. erhvervsdrivende, forbruger etc.
-    En digital indberetningsløsning, hvor tredjepart (platformen) indberetter direkte til skat.
-    Sommerhusbundfradraget hæves til 36.000 kr., og der indføres af et bundfradrag på 5000 kr. ved privat udlejning af bil og båd, hvis tredjepart (platformen) indberetter brugernes indtægt til skat.
-    Indførelse af en minimumsgrænse for korttidsudlejning på 90 dage, hvis der benyttes tredjepart (platform), der indberetter indtægten til skat og en minimumsgrænse på 30 dage, hvis der ikke indgår en tredjepart i udlejningen. Den enkelte kommune kan forhøje grænsen.

Endelig fremgår det af strategioplægget, at erhvervsministeren vil nedsætte et deleøkonomisk panel bestående af repræsentanter fra de deleøkonomiske virksomheder og eksperter, der vil informere ministeren om status på udfordringer på området.

Akademikerne har i samarbejde med HK nedsat et Ekspertpanel om Platformsøkonomi

”Vi har gode erfaringer med, at arbejdsgiverorganisationer, platformsvirksomheder, eksperter og faglige organisationer mødes og drøfter mulige løsninger på de udfordringer, der følger i kølvandet på platformsøkonomien. Jeg vil derfor gerne opfordre erhvervsministeren til at inddrage os i det deleøkonomiske panel og arbejdet med at sikre, at vi i tide får taget stilling til de bump, vi oplever, der er på vejen i udviklingen af platformsøkonomien i Danmark”, siger Lars Qvistgaard.


 

[X]