Presse

Pia Gjellerup bliver leder for Center for Offentlig Innovation

Når Center for Offentlig Innovation åbner i januar 2014, bliver det med Pia Gjellerup som leder. Hovedopgaven bliver at sprede viden om nye og bedre måder at arbejde på i den offentlige sektor.

Ingrid Stage, formand for Akademikerne, udtaler:

"Med valget af Pia Gjellerup får Center for Offentlig Innovation en stærk lederprofil til at understøtte tillids- og reformprojektet i den offentlige sektor. Hendes erfaring fra den politiske verden og indsigt i den offentlige sektor giver hende det nødvendige netværk og gennemslagskraft til at få innovation og fornyelse højt på dagsordenen. Pia Gjellerup er en stor kapacitet, som vi i Akademikerne har arbejdet tæt sammen med gennem hendes tid hos Djøf, og vi ser meget frem til at fortsætte dette samarbejde om den vigtige opgave, som vi står foran."

Om Center for Offentlig Innovation
Sammen med regeringen besluttede Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL
og OAO i oktober 2013 at oprette et Center for Offentlig Innovation. Centret har til formål at give medarbejdere og ledere i den offentlige sektor nye og bedre muligheder for at lære af hinanden, kopiere gode idéer og udvikle nye arbejdsmetoder. Center for Offentlig Innovation indgår i regeringens aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2014. Der er afsat 28 mio. kr. over tre år (2014-2016) til drift af centeret.

Læs mere om Center for Offentlig Innovation.

Center for Offentlig Innovation er et resultat af "Partssamarbejdet om modernisering" og de 7 principper for samarbejde, udvikling og fornyelse i den offentlige sektor.

[X]