Presse

På vej mod flere vækstiværksættere i Danmark

Regeringen har lyttet til Akademikerne. Med udspillet ”Helhedsplan - for et stærkere Danmark” har regeringen affyret startskuddet til efterårets politiske forhandlinger om forudsætningen for vækst og jobskabelse. Der er flere spændende elementer i udspillet om, hvordan man understøtter små og nye virksomheder til at skabe vækst.

Regeringen har lyttet til den kritik, som Akademikerne og andre interessenter igennem en længere årrække har rejst af de vanskeligheder, som særligt nystartede virksomheder oplever med at skaffe finansiering og risikovillig kapital.

Stærke forslag
Særligt regeringens udspil om en 3-årig skattelempelse for iværksættere og fradrag for investeringer i forskning og udvikling er Akademikerne glade for. Det forslag har længe været højt prioriteret i Akademikerne, og fremgår af vores erhvervspolitiske strategioplæg.

Iværksættere skaber nye jobs
En investering i iværksættervirksomheder er en investering i jobskabelse, eftersom nye virksomheder står for over 80 pct. af nettojobskabelsen i Danmark. Små investeringer i danske virksomheder vidner om, at de nye initiativer fra regeringen er tiltrængte, hvis vi ikke skal miste terræn i den globale konkurrence.

Regeringens forslag om at lette generationsskifte i familieejede virksomheder ved at reducere arveafgiftssatserne, er også et initiativ, som Akademikerne hilser velkommen. Vi foreslår dog, at initiativet suppleres med initiativer af mere rådgivningsmæssig karakter, der kan hjælpe med at sikre et gnidningsfrit generationsskrifte.

Fremtidens konkurrenceevne
Formålet med regeringens iværksætterinitiativer er at få de små nystartede virksomheder til at vokse og blive store vækstvirksomheder. Akademikerne vil imidlertid gerne understrege, at der også ligger en betydelig styrke i den store tilpasningsevne, fleksibilitet og innovationskraft, som små nye virksomheder repræsenterer, og som gør dem robuste i en tid, hvor efterspørgsel og den digitale udvikling med høj hastighed forandrer produktionsvilkårene.

”Iværksætterpilotordningen” fremmer vækst
Iværksætterpolitikken må derfor fremadrettet også have som mål at understøtte udviklingen af flere iværksættere og ikke kun udviklingen af vækstiværksættere. Regeringen er bestemt på rette vej. Men Akademikerne havde gerne set, at der også var målrettet fokus på højtuddannede iværksættere. Vi ved at højtuddannede iværksættere oftere bliver vækstiværksættere end andre grupper. Konkret foreslår Akademikerne en fordobling af midlerne til ”Iværksætterpilotordningen”, så vi kan få flere robuste iværksættere i Danmark.

Samlet set indeholder regeringens udspil følgende initiativer på iværksætterområdet:

  • 3 års skattelempelse for nye iværksættere
  • Et ekstra fradrag for merinvesteringer i forskning og udvikling - bonusfradrag for at styrke virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling
  • Lavere skat på aktie- og kapitalindkomst
  • Investorfradrag (fradrag for indskud i små virksomheder, fradrag for halvdelen af investeringer op til 650.000 kr. årligt)
  • Styrkede rammer for tiltrækning af udenlandsk kapital og bedre vilkår for business angels’ investeringer.

 

[X]