Presse

Opsvinget har endnu ikke givet dimittenderne beskæftigelse

Ifølge Det Økonomiske Råd er vækstudsigterne gode, og et egentligt opsving bør ligge lige om hjørnet. Men så alligevel ikke, for det er usikkert om de gode udsigter kan holde, og om den danske økonomi kommer til at vokse lige så meget som eksporten. Hos Akademikerne kan vi i hvert fald konstatere, at opsvinget endnu ikke har sikret beskæftigelse til dimittenderne, som fortsat har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Så når en del virksomheder i øjeblikket melder ud, at de har mangel på højtuddannet arbejds-kraft, er der nok først og fremmest behov for, at vi får skabt et bedre match mellem disse virksomheder og de unge højtuddannede ledige. ”For at sikre at virksomhederne og de ledige dimittender finder hinanden, har vi bl.a. brug nogle politiske instrumenter såsom en vækstpi-lotordning og en fortsættelse af Akademikerkampagnen ud over 2016,” siger Finn R- Larsen, formand for Akademikerne.

”Jeg har netop været til kongres for den europæiske fagbevægelse i European Trade Union Congres, og her meldes der fra hele Europa om alt for stor ungdomsarbejdsløshed og om høj ledighed for dimittender”, fortsætter han. ”Derfor bliver vi nødt til at gøre en særlig indsats både i Danmark og i EU, så vi ikke får en hel generation af unge, som enten får en dårlig start på arbejdslivet eller slet ikke kommer ind på det ordinære arbejdsmarked.”

Det Økonomiske Råd gør da også opmærksom på, at der endnu ikke på det generelle plan er tale om mangel på arbejdskraft og flaskehalse. Rådet peger på, at der altid vil være hjørner af arbejdsmarkedet, hvor der af kvalifikationsmæssige eller geografiske grunde mangler arbejds-kraft. Men på nuværende tidspunkt er der ikke tale om problemer i et omfang, som kan være en generel trussel for økonomien – også selv om det aktuelle mediebillede kan give indtryk af det modsatte.

”Det er først og fremmest en stor trussel for dansk økonomi, hvis vi fortsætter med at have mange unge ledige dimittender. For så mister vi både vores investering i deres uddannelse og deres arbejdskraft og innovationsevne i virksomhederne” konstaterer Finn R. Larsen.

Akademikernes skriftlige bidrag til DØR-rapport

Mere information
Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, T: 2966 6977

[X]