Presse

OK18: Løn – og mange andre udfordringer

CFU og Finansministeriet har i dag udvekslet krav. Højt på CFU’s dagsorden står en lønudvikling, der matcher det private forlig fra foråret 2017.

”Vores medlemmer har de seneste overenskomster været meget løntilbageholdende. Nu er der atter gang i dansk økonomi, og det skal vores medlemmer selvfølgelig også nyde godt af”, udtaler Flemming Vinther og fortsætter:

”Jeg har noteret mig, at innovationsminister Sophie Løhde mener, at løn til offentligt ansatte alene er en omkostning, der betyder færre penge til velfærd. Det er jeg lodret uenig i. Løn til offentligt ansatte er nok den bedste investering, vi kan foretage i vores fælles velfærd.”

Ud over generelle lønstigning fremsætter CFU krav om:

  • en fritvalgsordning der giver den enkelte mulighed for at vælge mellem løn, pension og frihed
  • midler til organisationsforhandlinger
  • forbedring af rammeaftalen om ny løn
  • forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanterne
  • ret til individuel kompetenceudvikling

Flemming Vinther uddyber: ”Det er afgørende, at OK18 giver medlemmerne muligheder for at dygtiggøre sig, sikrer at tillidsrepræsentanten rent faktisk kan varetage medlemmernes interesser samt giver den enkelte mulighed for at vælge løsninger, der passer til livssituationen og så må vi have styr på, at en betalt spisepause er en overenskomstrettighed.”

Overenskomstforhandlingerne sker i lyset af, at der skal findes en løsning på underviserområdet omfattet af lov nr. 409.

Flemming Vinther uddyber: ”Det er afgørende, at underviserområdet omfattet af lov nr. 409 får en forhandlet arbejdstidsaftale. Det meddelte vi Sophie Løhde den 6. oktober 2017, så vi kunne nå at have reelle forhandlinger inden, vi udvekslede krav til OK18. Det ønskede Sophie Løhde ikke, hvorfor vi nu meddeler ministeren, at lærerne skal forhandles først. Det betyder i praksis, at underviserområdet skal i reelle forhandlinger, der peger frem mod en aftale, før vi går i gang med at forhandle øvrige krav”.

Kontakt

For yderligere kommentarer kontakt CFU-formand Flemming Vinther på mobil 20 41 93 61.

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg består af fire centralorganisationer: Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, CO10 og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-Stat).

[X]