Presse

OK13: Utidig sammenblanding

KTO’s forhandlingsudvalg drøftede tirsdag den 19. marts 2013 opfølgningen på KTO’s repræsentantskabsmøde den 4. marts 2013, hvor repræsentantskabet besluttede at udsætte sin stillingtagen til KTO-forliget på KL’s (og RLTN’s) område.


Baggrunden for beslutningen - som AC bakkede op - var de strandede forhandlinger mellem LC og KL om lærernes arbejdstid og enighed om, at ingen organisation skulle "efterlades på  perronen".

AC har ikke nogen holdning til om eleverne i folkeskolen skal gå kortere eller  længere tid i skole, men finder, at der er tale om en helt utidig sammenblanding, når regeringen forudsætter en ny folkeskolereform finansieret af et overenskomstresultat, der så åbenlyst ikke kan opnås enighed om.

Forhandlingerne i Forligsinstitutionen mellem LC og KL fortsætter fredag den 22. marts 2013 og KTO's forhandlingsudvalg mødes derfor ekstraordinært søndag den 24. marts 2013 for igen at gøre status på opfølgningen på repræsentantskabsmødet.

[X]