Presse

Øget digitalisering vigtigt for match mellem akademikere og virksomheder

Akademikerne har sammen med 24 andre organisationer spillet 25 skarpe digitale forslag ind til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Hidtil har den offentlige digitaliseringsstrategi fortrinsvis rettet sig mod den offentlige sektor. Men nu har 25 erhvervsorganisationer, lønmodtagerorganisationer og brancheforeninger, her-under Akademikerne, sammen udarbejdet et initiativkatalog, hvor digitalisering også handler om at skabe ny værdi for danskerne i samspil med virksomhederne. Kataloget skal bane vejen for et øget samarbejde om at gøre den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi mere ambitiøs og samtidig sætte fokus på, at digitalisering betyder rigtig meget for væksten.

Der indgår bl.a. forslag om at alle større offentlige IT-projekter skal brugertestes i samarbejde med brugerne/erhvervslivet, og der ses særligt på konsekvenser og brugervenlighed i forhold til SMV’erne. At virksomhederne selv skal kunne følge og få overblik over behandlingen af deres sager med det offentlige digitalt. At der sker en modernisering af Digital Post, så løsningen i højere grad opleves brugervenlig og som en fordel for virksomhederne. Og at der skal være en central kommunikationsplatform, hvor borgere og virksomheder kan henvende sig i tilfælde af ustabil drift på diverse digitale systemer.

For helt ind til benet handler det stadigvæk også om at skabe stabile og velfungerende digitale løsninger – i hele landet. Det er en forudsætning for, at virksomhederne ikke mindst i yderom-råderne kan tiltrække akademiske medarbejdere og skabe vækst. 

Læs initiativkataloget

Mere information:
Karen Skytte, chefkonsulent, 22 49 58 65, ks@ac.dk, @KaSkytte

[X]