Presse

Nyuddannede akademikere uden job koster samfundet milliarder

Ifølge en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd betyder den høje ledighed blandt nyuddannede fra universiteterne et velstandstab for Danmark på ca. 6 mia. over 10 år. For statskassen betyder det et årligt tab på ikke mindre end 300 mio. kr. i manglede indtægter og udgifter til dagpenge o. lign.

Alt for mange fra universiteterne går ledige, når de er færdige med uddannelsen. Det er dyrt for Danmark og en fuldstændig uholdbar situation for de ledige. 

”Det er på tide, at regeringen tager ansvar for de tusinde af unge nyuddannede, der ikke kan få job. Hvert år uddannes der flere og flere fra universiteterne. Så det her problem går ikke væk af sig selv”, siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

”Vejen frem er at få bygget den bro, der mangler for, at de nyuddannede akademikere og virksomhederne kan finde sammen. Vi foreslår derfor en ny vækstpilotordning, der gør det billigere for virksomhederne at ansætte en akademiker. Det er til gavn for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet” siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Undersøgelsen viser, at når folk starter deres arbejdsliv med at gå ledige i mere end et halvt år, har de en ringere tilknytning til arbejdsmarkedet og en markant ringere løn end dem, der er gået direkte fra uddannelse i job. De negative konksekvenser af at have haft en lang ledighedsperiode er svær at ryste af sig for den enkelte, og kan fortsat observeres efter 10 år.

Læs undersøgelsen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Mere information
Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, frl@ac.dk, 2966 6977
Jakob Brandt, Vicedirektør i Akademikerne, jb@ac.dk, 2425 2727

Error loading MacroEngine script (file: Aside.cshtml)
[X]