Presse

Nyt tiltag skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø i regionerne

Ansatte i landets regioner kan nu tilkalde hjælp til at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Det er et af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne i 2015 mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, som Akademikerne er en del af.

Der er en god ide at få fokus på det psykiske arbejdsmiljø i regionerne. I en undersøgelse fra Akademikerne svarer 14 pct. af alle akademisk ansatte, at deres psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen er ringe. Kun 45 pct. svarer, at de i meget høj grad eller i høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø.

En pose med penge
Det nye tiltag er et tilbud, er kommet i stand som et led i overenskomstforhandlingerne i 2015, hvor Danske Regioner og Forhandlingsfælleskabet blev enige om at sætte yderligere spot på et godt psykisk arbejdsmiljø. Tilbuddet henvender sig til alle arbejdspladser i regionerne, og de kan nu i de næste to år hente eksperthjælp og inspiration udefra til at løfte det psykiske arbejdsmiljø. Der er afsat 7,2 mio. kr. til indsatsen.

Akademikere i regionerne
I dag arbejder ca. 24.000 akademikere i regionerne, og de er ansat i alt fra lægestillinger til administrativt personale. Med den nye ekspertrådgivning kan de, sammen med regionernes øvrige ansatte, se frem til at blive tilbudt hjælp indenfor temaerne: ”organisatoriske forandringer”, ”faglige forandringer” og ”Vold og trusler”. Målet med ekspertrådgivning er bl.a. at sikre, at det psykiske arbejdsmiljø bliver tænkt med både før, under og efter, når der gennemføres forandringstiltag på de regionale arbejdspladser.

Akademikernes formand
”Jeg er glad for, at Danske Regioner med aftalen anerkender, at psykisk arbejdsmiljø er et vigtigt fundament for arbejdsglæde, faglighed, kvalitet og produktivitet. Et stærkt samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere og alle ansatte i organisationen på de enkelte arbejdspladser er recepten på at skabe resultater, der rykker. Nu skal aftalen konkret komme de ansatte til gode. Tilbuddet om ekspertrådgivning fremmer en ambitiøs tilgang til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, hvor alle faggrupper og den nyeste viden på området involveres”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Ekspertrådgivningen varetages af fire udbydere.

- Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA
- RUC, Center for Arbejdslivsforskning og Center for Sundhedsfremmeforskning
- CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
- ALECTIA - Arbejdsmiljørådgiver.

Læs mere om aftalen

[X]