Presse

Nyt kursus for ”Erfarne AC’ere i staten”

Bring din viden i spil og bliv en uundværlig del af statens udvikling. Nu er tilmeldingen åbnet til et nyt forløb af kurset ”Erfarne AC’ere i staten”.

Kurset giver 60 administrative akademikere i staten mulighed for at bruge deres viden og kompetencer på nye måder. Det nye kursusforløb varer i alt 9 dage og er et miks af kursusdage, teoretisk undervisning på universitetsniveau, gruppecoaching og individuel coaching og ikke mindst samtaler med den nærmeste chef.

Starten går den 29. januar 2013 og herefter ligger kursusdagene i klumper med et par dage hver måned hen over foråret 2013. Hvorefter deltagerne kan vælge at gå til eksamen i deres projekt. Deltagerprisen er 15.995 kr. ekskl. moms med eksamen og 13.995 kr. ekskl. moms uden eksamen. Sidste frist for tilmelding er mandag den 10. december 2012.
 
For medarbejder og for arbejdsplads
"Det er et skræddersyet forløb til den gruppe af AC'ere i staten, der sammen med deres leder gerne vil have viden og redskaber til at spotte, hvilke nye karriereveje, der kan være for medarbejderen eller hvilke nye kompetencer arbejdspladsen skal have for at løse nye opgaver. Der er ganske enkelt noget at hente i det her forløb for begge parter, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikernes Centralorganisations og Personalestyrelsens udvalg i Statens Center for Kompetenceudvikling, SCK, der har bevilliget midlerne til forløbet.
 
Udgangspunktet for kurset med andre ord både at styrke den enkelte og arbejdspladsen. Hver deltager kommer derfor med et personligt læringsprojekt, en ny rolle, en ny opgave el. lign. Et projekt, som vedkommende før, under og efter kurset er i tæt dialog med sin leder om. På den måde bliver kurset en integreret del af deltagerens og organisationens arbejde.

Deltagerne på kurset er ikke nødvendigvis akademikere, der er erfarne i alder. Men de kan godt være det. Det er ikke den fysiske alder, men erfaringen i jobbet, som er afgørende.
 
"Hvad vil du og din leder med kurset" 
Det er anden gang kurset forløbet for erfarne AC'ere løber af stablen, udført af Rambøll A/S for APU.  55 akademikere fra en lang række forskellige institutioner og faggruppe afsluttede i forsommeren 2012 det første kursusforløb. Ca. halvdelen valgte at gå til eksamen.

De første erfaringer kom frem på den konference, som SCK afholdt den 12. september hos Rambøll i Ørestaden for "gamle" og evt. nye deltagere og ledere.
Den foreløbige evaluering viser, at der har været stor tilfredshed med forløbet.  Både ledere og medarbejdere bekræftede på konferencen, at netop cocktailen af coaching, kursus og universitetsundervisning gør, at formålet med kurset opfyldes. Dvs. at bevidstgøre og ruste leder og medarbejder til at se nye muligheder/roller/opgaver for den erfarne akademiker.

Den gennemgående erfaring er også, at projektet lykkes bedst i de tilfælde, hvor leder og medarbejder på forhånd har gjort sig klart, hvor de vil hen med projektet, set i forhold til den enkelte institutions opgave og mål.
 
Se kursusbeskrivelse og tilmeldingsblanket på www.attractor.dk

Læs mere om "Erfarne AC'ere i staten" på SCKs hjemmeside
http://www.kompetenceudvikling.dk/content/kursus-erfarne-acere

Yderligere oplysninger: chefkonsulent Dorete Dandanell, AC/SCK, 40 72 59 68, dd@ac.dk

[X]