Presse

Ny vækstaftale hjælper flere akademikere ud i landdistrikterne

Det er en god nyhed, at der i den nye aftale om vækst og udvikling i hele Danmark afsættes penge til vækstpiloter i landdistrikterne. Det giver nye muligheder for, at små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne kan ansætte højtuddannede medarbejdere til at hjælpe innovationen i gang.

”Vi ser det hele tiden. Det skaber dynamik, innovation og vækst i de små og mellemstore virksomheder, når de ansætter flere højtuddannede. Den udvikling skal vi fremme i alle dele af landet. Det glæder mig, at regeringen er enig med Akademikerne i, at vækstpiloter i landdistrikterne er den rigtige vej frem”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne. 

Med landdistriktsvækstpilotordningen gives et statsligt tilskud til SMV’er i landdistrikterne til at ansætte en medarbejder med videregående uddannelse i op til 2 år til et innovationsprojekt.

”Akademikerne hjælper gerne til at udvikle de konkrete rammer for ordningen. Vi har gode erfaringer at trække på fra Akademikerkampagnens arbejde med at matche højtuddannede og virksomheder. Vi ved, hvad der virker”, siger Lars Qvistgaard.

Regeringen har afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til at få ambitionerne med ordningen til at lykkes. Hvis virksomhedernes efterspørgsel på ordningen viser sig at være større opfordrer Akademikerne regeringen til, at der afsættes flere midler.

Fokuser på styrkeområder
Det er godt, at regeringen vil sætte gang i udviklingen i hele Danmark. Der findes flere erhvervsområder med et stort vækstpotentiale regeringen kan bruge som lokomotiv. Turisterhvervet er et af de steder, der de seneste år har undergået en rivende udvikling, der gør, at det i dag står stærkt i den internationale konkurrence. Det er bl.a. sket ved, at flere turistvirksomheder har åbnet dørene for højtuddannede med specialiserede kompetencer inden for salg, marketing og forretningsudvikling.

Bredbåndsaftale og erhvervspartnerskab for avanceret produktion
Vækstaftalen rummer flere positive initiativer – ikke mindst en bredbåndspulje, der skal bidrage til at sikre bredbåndsdækning i de egne af landet, hvor markedet ikke har kunnet levere en tilfredsstillende løsning.

Det er også et godt initiativ, at der med aftalen igangsættes et partnerskab, der skal øge indsatsen for at udbrede ny automatisering, digitalisering og anden ny produktionsteknologi til flere SMV’er.

[X]