Presse

Ny grøn dagsorden for vækst- og erhvervspolitikken

AC har i 2012 været en del af Erhvervspanelet for Grøn Omstilling, nedsat af Miljøminister Ida Auken. Panelets opgave har været at bidrage til regeringens vækst- og erhvervspolitik ved at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark omstilles til et grønt ”videns- og produktionssamfund”.

Erhvervspanelet har formuleret 9 anbefalinger til omstillingen af Danmark til en grøn økonomi.  

Helt grundlæggende skal Danmark vækste, men på en måde, så vi mindsker ressourceforbruget.  Det første skridt mod en bæredygtig vækst er en indsats, der både er fokuseret og bred. Indsatsen skal bidrage til en grøn omstilling af hele det danske samfund gennem optimale rammebetingelser for alle aktører.

Danmark har gode forudsætninger for at være med til at levere de løsninger, der er brug for. I Danmark har vi lang tradition for at arbejde under miljøregulering, da det i mange år har været påkrævet at producere under hensynstagen til mindskning af forurening og spild. Den erfaring og know-how giver danske virksomheder et forspring i den globale konkurrence og skal samtidig være med til at tiltrække opmærksomhed omkring Danmark og danske virksomheder som et udstillingsvindue for grøn teknologi og grønne omstillingsprocesser.

Grøn omstilling er ikke bare en mulighed, men en nødvendighed. Ressourcekrisen truer den klassiske vækstdagsorden, hvor øget velstand og stigende ressourceforbrug er uomgængeligt forbundne. Vi får brug for en højt kvalificeret arbejdsstyrke, der kan give svar på vores fælles udfordringer. Grøn omstilling vil generere nye vidensjob inden for alle sektorer og øge eksporten for dansk erhvervsliv.

Erhvervspanelets 9 anbefalinger er:

• Danmark skal udvikle og implementere innovative helhedsløsninger, der skal gøre os til internationalt foregangsland og udstillingsvindue.
• Danmark skal understøtte en intelligent udvikling og implementering af det biobaserede samfund.
• Danmark skal investere i bæredygtige vandløsninger og fremme vandeffektivitet.
• Danmark skal have en helhedsorienteret ressourcestrategi.
• Danmark skal fokusere sin internationale indsats ud fra strategiske prioriteringer.
• Det offentlige skal fremme ressourceeffektivitet og grøn omstilling gennem udbud og offentlige indkøb.
• Regeringen skal arbejde for, at det bliver billigt og nemt at handle ressourceeffektivt.
• Den danske regulering skal gennemarbejdes, så den bliver moderne og fremmer helhedstænkning med fokus på sammenhæng med EU og bæredygtig vækst.

Erhvervspanelets fire første anbefalinger fokuserer dermed på strategiske områder, hvor Danmark allerede nu har en styrkeposition, der skal udnyttes.

De næste fire anbefalinger angår de generelle rammebetingelser, der skal bidrage til en bred omstilling af det danske samfund. 

Den sidste anbefaling omhandler de reguleringsmæssige rammer, der som kernen i den grønne omstilling skal favne alle elementer og gøre processen smidig og hensigtsmæssig.

Videre forløb
Anbefalingernes gennemslagskraft afhænger i høj grad af finansieringen og processen omkring konkretiseringen af anbefalingerne i regeringens øvrige arbejde. De videre perspektiver i den grønne erhvervspolitik vil blive diskuteret i AC's bestyrelse.

Læs Erhvervspanelet for Grøn Omstillings rapport her

Mere information
Afdelingschef Niels Lykke Jensen tlf.: 22 49 58 59
Konsulent Louise Gaardhøje tlf.: 22 49 58 61

[X]