Presse

Ny formand for Akademikerne

Akademikerne har valgt Lars Qvistgaard som ny formand. Han tiltræder posten den 1. januar 2016.

”Jeg er glad for den tillid bestyrelsen i Akademikerne har vist mig. Jeg ser frem til at samarbejde med alle medlemsorganisationerne i Akademikerne om de vigtige opgaver, som ligger foran os. Vores samfund er under gevaldig forandring. Kravene på arbejdsmarkedet bliver bestandigt større og mere vidensorienterede samtidig med, at globaliseringen udfordrer den måde vi arbejder på. Her spiller de højtuddannede en afgørende rolle og derfor skal vi styrke akademikernes indflydelse i det politiske landskab, så vi kan omfavne disse forandringer”, siger Lars Qvistgaard.
 
Som formand for Akademikerne vil Lars Qvistgaard arbejde for, at der kommer mere fokus på, hvad Danmark skal leve af i fremtiden.
 
”Der står mange færdiguddannede akademikere klar til at komme ud i virksomhederne. De vil skabe udvikling og løfte væksten i Danmark, så snart det sker. Jeg vil arbejde for, at væksten i erhvervslivet og væksten i akademikerjobs går hånd i hånd i de kommende år”, siger Lars Qvistgaard. 
 
”Viden er det råstof, som gør Danmark stærk i den globale konkurrence. Jeg håber, at regeringen fremadrettet investerer mere i det, vi skal leve af i fremtiden. Akademikerne vil kæmpe for at styrke kvaliteten på undervisnings-, uddannelses- og forskningsområdet, da det er forudsætningen for mere vækst, velstand og velfærd i Danmark”, siger Lars Qvistgaard. 
 
Lars Qvistgaard ser frem til forårets trepartsforhandlinger mellem regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne.
 
”Jeg vil gerne kvittere for, at regeringen ønsker at inddrage arbejdsmarkedets parter til at finde løsninger på flere af de udfordringer på arbejdsmarkedet vi står over for. Når vi ser regeringens udspil til forhandlingerne vil Akademikerne går konstruktivt til opgaven”, siger Lars Qvistgaard.
 
Lars Qvistgaard pointerer, at der er mange dagsordner, det er vigtigt, de akademiske organisationer går til i fællesskab. Akademikere spiller en vigtig rolle i både private og offentlige virksomheder, og der skal mere fokus på arbejdsvilkår, der fremmer deres faglighed. Dette er en fælles interesse for de akademiske organisationer – og for samfundet som helhed.
 
Lars Qvistgaard er født i 1967. Han er cand.jur., og har en Master of public governance. Han har siden 2008 været formand for Djøf Offentlig og været medlem af Djøfs bestyrelse og bestyrelsen i Akademikerne.
 
Lars Qvistgaard skal stå i spidsen for Akademikerne de næste 2 år. Han afløser Finn R. Larsen fra IDA, som har været formand siden 2014. Akademikerne repræsenterer 25 akademiske organisationer med i alt 336.000 medlemmer.

 

[X]