Presse

Nu kommer iværksætterpiloterne

I Akademikerne hilser vi den nye ordning varmt velkommen. Akademikerne har længe efterlyst behovet for opstartsfinansiering til de dimittender, som har potentialet til at skabe vækst.

Iværksætterpilot-ordningen kommer i første ansøgningsrunde til at omfatte 40 dimittender/iværksætterpiloter, der tilbydes et rådgivningsforløb af max. 12 måneders varighed, hvor de modtager en månedlig grundydelse.

Vi savner politisk mod til at investere i iværksættere
“Når vi opfordrer iværksættere til at sætte hånden på kogepladen, forfølge deres virksomhedsidé og løbe en risiko, så er der behov for, at vi også fra central hold udviser mod og risikovilje, ved at investere i iværksætterne og den potentielle vækst og jobskabelse, de repræsenterer”, understreger formanden for Akademikerne Finn R. Larsen og fortsætter “

Efter et langt fødselsforløb er det godt at ordningen er kommet. I Akademikerne var vi bange for, at konceptet var på vej til at gå I glemmebogen.

“Iværksættere har i dag en kæmpe finansieringsudfordring: Selvom virksomhedsidé og -koncept er fremragende, får dimittender ikke grønt lys til et lån i bankerne. Bankerne har nemlig deres primære fokus på, hvorvidt låntagere kan stille sikkerhed/garanti for lånet. Det skal der laves om på”, siger Finn R. Larsen.

Det handler nu om at få gode erfaringer med iværksætterpilotordningen, så denne lille forsøgsordning kan bane vejen for en mere permanent ordning målrettet dimittender.

Akademikernes er glade for at vort forslag af et ekspertpanel bliver en del af iværksætterpilotordningen. Det betyder, at ordningen kommer til at omfatte et ekspertpanel, der skal forestå udvælgelsen af de 40 iværksætterpiloter.

Akademikerne vil foreslå, at det også bliver muligt at ansøge om at blive en del af ordningen som team og ikke kun som enkeltpersoner, i erkendelse af at iværksættere, som har blik for og tidligt får komplementære kompetencer ind i virksomheden, hurtigere kommer ind i et positivt vækstforløb.

Fakta
Som et led i regeringens innovationsstrategi fra 2012 blev der indgået aftale om en iværksætterpilotordning. Drift af iværksætterpilotordningen blev først sendt i udbud i maj 2014. Konsulenthuset Pluss og væksthusene har vundet udbuddet, og skal nu være operatører på ordningen.

Kontakt

Finn R. Larsen formanden for Akademikerne, 2966 6977, frl@ac.dk, @finnrlarsen

[X]