Presse

Nu indledes forhandlinger med substans mellem lærerne og KL

CFU og Forhandlingsfællesskabet sendte den 6. oktober en opfordring til topforhandlerne på arbejdsgiversiden. I brevet blev det gjort klart, at det er magtpåliggende, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle forhandlinger med organisationerne på undervisningsområdet med henblik på at kunne indgå en aftale om arbejdstid. Det er afgørende, at alle offentlige ansatte er omfattet af aftalte arbejdstidsregler. Det er en del af den danske model, og derfor et anliggende for alle organisationer på det offentlige område.

Opfordringen blev ikke imødekommet op til OK-18. Derfor besluttede CFU og Forhandlingsfællesskabet at sætte alle andre forhandlinger på standby, indtil arbejdsgiverne udviser reel forhandlingsvilje.

Efter et møde søndag på KL-området kan det nu konstateres, at parterne er indstillet på at forholde sig til konkrete elementer i en arbejdstidsaftale for lærerne. Og det var det egentlige mål med det politiske håndslag mellem organisationerne.

”Det er den første forudsætning for, at der overhovedet er udsigt til at lande en aftale. Men der er stadig lang vej igen, og vi er langt fra enige om indholdet. Det er det, vi nu skal forhandle videre om, og vi vil fra Lærernes Centralorganisations side gøre alt, hvad vi kan for at opnå en aftale, som lærerne kan være tilfredse med”, siger Anders Bondo Christensen, formand for LC.

På møde i dag mellem underviserorganisationerne og Moderniseringsstyrelsen kunne der ikke konstateres tilsvarende positiv vilje til at optage realitetsforhandlinger.

”Jeg har også måttet meddele organisationerne i CFU, at samme vilje ikke er til stede hos Moderniseringsstyrelsen, som vi afholdt møde med her i dag. På trods af den fælles opfordring fra organisationerne har Moderniseringsstyrelsen endnu ikke udvist vilje til at optage reelle forhandlinger med underviserorganisationerne”, udtaler Anders Bondo Christensen.

”Jeg er glad for meldingen på KL-området, og vi har derfor i Forhandlingsfællesskabet i dag truffet beslutning om, at alle øvrige OK-forhandlinger nu sættes i gang på KL-området og det regionale område. Men det er klart, at vi vil følge lærerforhandlingerne tæt, og holde arbejdsgiverne fast på viljen til fortsatte reelle forhandlinger. Afsættet for den såkaldte fælles musketered blandt alle organisationer på det offentlige område er, at underviserorganisationerne med lovindgrebet i lockouten ved OK-13 i form af lov 409 blev frataget den inderste kerne i overenskomsten, nemlig aftalte bestemmelser om arbejdstid. Lærerne forsøgte uden held ved OK-15 at opnå en aftale om arbejdstid. På det offentlige arbejdsmarked har vi en god og solid tradition for, at alle personalegrupper er dækket af en overenskomst og en aftale om arbejdstid. Det er et grundlæggende vilkår i den danske model, og det skal selvfølgelig også være gældende for lærerne”, siger Dennis Kristensen, formand for FOA og næstformand i Forhandlingsfællesskabet.

På det statslige område sættes OK-forhandlingerne også i gang, idet underviserorganisationernes forhandlinger om arbejdstid nu føres parallelt med CFU-forhandlingerne med samtidighed i forhold til afslutning.

”Det fælles pres, som organisationerne har lagt på arbejdsgiverne har virket, men endnu ikke ført os helt derhen, hvor vi vil på det statslige område. Her kan vi konstatere, at Moderniseringsstyrelsen åbenbart er tilfredse med at det hele går i tomgang. Det er vi naturligvis ikke tilfredse med. For os er det fortsat helt afgørende, at der også på det statslige område optages reelle forhandlinger med underviserorganisationerne, og det er dybt bekymrende, at arbejdsgiveren vedbliver med at undvige reelle forhandlinger. Hvis Moderniseringsstyrelsen ikke vil tage ansvar, så gør vi det gerne. Vi har derfor besluttet at lægge yderligere pres på for at understrege vores fællesskab i forhold til lærerne. Vi går fra ”lærerne først” til ”sammen med lærerne”. Vi går nu ind i forhandlingsrummet, men vi gør det skulder ved skulder med lærerne. Forhandlingsudskydelsen i 3 uger har tydeligt signaleret, at det er alvor, når vi siger, at vi står sammen om, at der skal optages og føres reelle forhandlinger med organisationerne på underviserområdet, og det krav er uformindsket”, udtaler Flemming Vinther, formand for CFU.

”Det er helt afgørende, at der kommer reelle forhandlinger i gang med arbejdsgiverne på undervisningsområdet, og det er også baggrunden for, at vi nu har sat et ekstra trin ind på det statslige område. Beslutningen betyder, at der nu indledes forhandlinger af alle krav på alle arbejdsgiverområder, herunder af den betalte spisepause, af ligeløn- og lavtløn og om privatlønsværnet. Afslutning af forhandlingerne afhænger således af positive løsninger på disse temaer, på underviserområdet, samt i forhold til øvrige afgørende krav vedrørende bl.a. lønudviklingen. Der venter svære forhandlinger forude. Nu starter vi op, og det gør vi skulder ved skulder med lærerne”, slutter Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne og næstformand i Forhandlingsfællesskabet.

Topforhandlere på det offentlige område:

CFU’s forhandlingsudvalg:
Flemming Vinther, OAO Stat – mobil: 2041 9361
Anders Bondo Christensen, LC – mobil: 2164 6293
Lars Qvistgaard, Akademikerne – mobil: 2147 2686
Rita Bundgaard, HK Stat – mobil: 6120 6465
Jesper Korsgaard Hansen, CO10 - mobil: 6068 8119

Forhandlingsfællesskabets forhandlingsdelegationer på hhv. det kommunale og regionale område:
Anders Bondo Christensen, LC – mobil: 2164 6293
Grete Christensen, DSR – mobil: 2013 7155

[X]