Presse

Mobning trives på arbejdspladserne

Hver tiende akademiker har inden for det sidste halve år været udsat for mobning på deres arbejdsplads, viser en ny undersøgelse fra Akademikerne. Virksomhedernes topledelse skal sætte sig i førersædet og prioritere at investere i at bekæmpe mobning. Det koster alt for dyrt ikke at gøre noget ved problemet.

Alt for mange akademikere oplever, at situationer med mobning præger deres arbejdsplads. En ny undersøgelse fra Akademikerne viser, at lidt over hver 10. akademiker i høj eller nogen grad oplever, at der er problemer med mobning på deres arbejdsplads. 37 pct. af akademikerne siger, at arbejdspladsen i lav grad har problemer med mobning. Adspurgt om, hvor mange der på egen krop har oplevet at blive mobbet, svarer ca. 10 pct. af akademikerne, at der er sket inden for de sidste 6 måneder.

Mobning er alvorligt for personen, der rammes. Men det er også alvorligt for arbejdspladsen, fordi det går ud over det psykiske arbejdsmiljø. Akademikerne har i en tidligere undersøgelse dokumenteret, at der er en direkte sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Det betyder, at et godt psykisk arbejdsmiljø fører til højere produktivitet blandt de ansatte på arbejdspladsen.

De alvorlige konsekvenser af mobning bør få alarmklokkerne til at ringe på ledelsesgangene på de danske arbejdspladser.

”Bekæmpelse af mobning på arbejdspladsen er et ledelsesansvar. Og et fokusområde, som også skal være på topledelsens dagsorden. Virksomhederne har et ansvar for at sikre, at den enkelte kan udføre sit arbejde under ordentlige forhold og ikke nedslides psykisk. De virksomheder, som prioriterer indsatsen mod mobning, får deres investering tilbage i plus på bundlinjen”, siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Det er første gang nogensinde, at udfordringerne med mobning på arbejdspladserne kortlægges for hele det akademiske arbejdsmarked. For at komme problemerne med mobning til livs er der behov for en større indsats fra politisk side og på de enkelte arbejdspladser.

”Regeringen vil spare 87 mio. kr. på finansloven på bevillingen til Arbejdstilsynet. Det mindsker tilsynets mulighed for at gribe ind over for mobningsramte virksomheder betydeligt. Det kommer til at koste virksomhederne og samfundet dyrt i tabt produktivitet og øgede udgifter til understøttelse til dem, der må melde sig syge på grund af mobning”, siger Finn R. Larsen.

”Den bedste måde at bekæmpe problemer med mobning er ved at forebygge og få stoppet problemet inden det bryder ud i lys lue. Mobning starter ofte som konflikter, og det er nemmere at stoppe, da det er af knap så alvorlig karakter som mobning”, siger Finn R Larsen.

Læs undersøgelsen om Mobning fra Akademikerne

Læs artikel i Ugebrevet A4: "Krise har gjort akademikere til mobbeofre"

Mere information

Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, tlf: 2966 6977 

[X]