Presse

Metodisk problematisk og mangelfuld analyse fra Kraka konkluderer, at dagpengereformen har størst effekt for højtuddannede

Kraka har i en analyse, som er bragt i JP i dag konkluderet, at forkortelsen af dagpengeperioden fra fire til to år har størst effekt for højtuddannede - en konklusion, som bygger på en metodisk problematisk og mangelfuld analyse.

Kraka når frem til konklusionen ved en sammenligning af 2 grupper:

1. Dem der blev ledige i 2010 og havde en dagpengeperiode på 4 år
2. Dem der blev ledige i 2011 og havde en dagpengeperiode på 2 år

Sammenligningen går på hvor stor en andel, som kommer i job de sidste 3 måneder op til 2 års ledighed.

Det er ikke overraskende, at dem der kun har en 2-årig dagpengeperiode i langt højere grad kommer i job, når de nærmer sig 2 års ledighed end dem, som har en 4-årig dagpengeperiode - alene af den grund, at dem der har en 4-årig dagpengeperiode fortsat kan modtage dagpenge, når de passerer 2 års ledighed, mens dem med en dagpengeperiode på 2 år mister dagpengeretten på dette tidspunkt. Det er altså to grupper med vidt forskellige præmisser, som der sammenlignes med og konkluderes på.

Sammenligningen mellem gruppen af ledige fra 2010 og 2011 viser en stigning fra 14 pct. til 33 pct. for alle grupper, mens stigningen er lidt større for højtuddannede (13 til 39 pct.) end for gruppen med ingen uddannelse (15- 28 pct.)

Det er der en hel naturlig forklaring på, som Kraka har overset - eller ikke har omtalt.
Ledigheden blandt højtuddannede er primært søgeledighed blandt de nyuddannede, inden de finder deres første job. Der er en meget stor forskel på, hvor hurtigt de nyuddannede akademikere fra 2010-årgangen og 2011-årgangen kom i job.

I 2010 var der fortsat en del jobåbninger for akademikere i den offentlige sektor og for den sags skyld også i den private sektor, mens 2011-årgangen kom ud til meget dårligere jobmarked, hvor den offentlige sektor havde lukket ned for nye job til højtuddannede og den private sektor fortsat kørte på et relativt lav blus.

Dokumentationen findes i Akademikernes ledighedsstatistik, hvor man kan sammenligne 2010- årgangen og 2011-årgangens indtog på arbejdsmarkedet - se nedenstående figur.

Svar kraka analyse dagpengeforkortelse

Mere information:
Jens Mølbach, sekretariatschef, jm@ac.dk, tlf.: 2249 5857

[X]