Presse

Medarbejderne spiller en hovedrolle for innovation i det offentlige

Den offentlige sektor er innovativ, og det fører til bedre kvalitet, og også mere effektivitet og mere borgerinddragelse på de offentlige arbejdspladser. Det viser Center for Offentlig Innovations (COI) nye Innovationsbarometer. Akademikerne vil have mere fokus på, at medarbejderne får bedre muligheder for at bidrage til innovation, fordi det styrker resultatet.

Medarbejderne og samarbejde på tværs spiller en nøglerolle i at fremme innovation på de offentlige arbejdspladser. Det fastslår Center for Offentlig Innovations nye Innovationsbarometer, der er verdens første og eneste statistik om offentlig innovation. Centret har sammen med Danmarks Statistik netop påvist, at 80 procent af de offentlige arbejdspladser er innovative.

I Innovationsbarometret påvises det, at når medarbejderne spiller en hovedrolle i innovationen fremmes resultatet. Samtidig understreges det, at god ledelse og en gunstig innovationskultur øger chancen for, at medarbejderne bidrager aktivt til innovationen. Det sker, når organisationskulturen er præget af anerkendelse og villighed til at risikere fejl og lære af dem.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, er glad for, at konklusionerne i det nye Innovationsbarometer slår syvtommersøm i en udbredt myte om, at nytænkning ikke eksisterer i den offentlige sektor.

”Der skal mere fokus på samarbejde og medarbejdernes muligheder for innovation på alle offentlige arbejdspladser. Det er til gavn for borgerne, velfærden og arbejdspladsernes muligheder for at forbedre sig. De nye tal bekræfter, at de ansatte i den offentlige sektor har stort fokus på at udvikle for hele tiden at kunne levere mere effektivt og ydelser med høj kvalitet. Den kultur skal vi værdsætte med endnu mere fokus på arbejdsvilkår, der fremmer innovation”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.  

”Desværre ser jeg for tiden en adfærd hos de offentlige arbejdsgivere, der går i den stik modsatte retning af at udvikle en stærkere innovationskultur. På statens område har Moderniseringsstyrelsen kun blik for den kortsigtede økonomistyring. Eksemplerne på en statslig arbejdsgiver, som er på en konstant jagt efter muligheder for ensidigt at udhule medarbejdernes rettigheder i en snæver og kortsigtet besparelsesdagsorden, står i kø”, siger Lars Qvistgaard.

[X]