Presse

Ledighed september 2019

Ledighedsprocenten har sæsonmønster og er højere blandt kvindelige akademikere.

Ledighedsprocenten har sæsonmønster
Hen over året er ledighedsprocenten højest i august måned. Det fremgår af figuren for årene 2017, 2018 og 2019. Det er et resultat af, at mange akademikere dimitterer henover sommeren. Dimittendernes søgeledighed påvirker dermed den samlede ledighedspro-cent. Hver sæson falder ledighedsprocenten fra august frem mod april-maj måned, med undtagelse af februar måned, hvor der også er et betydeligt antal som dimitterer.

Faldet i ledighedsprocenten fra august frem til april-maj måned er kraftigere i 2018-2019 sæsonen, sammenlignet med udviklingen året før fra august 2017 frem mod april-maj 2018. Det kan tyde på, at beskæftigelsesmulighederne er blevet gunstigere.

Højere ledighedsprocent blandt kvindelige akademikere
Udviklingen i bruttoledigheden mellem mænd og kvinder følger hinanden, men niveauet for kvinderne ligger højere end for mænde-ne. Således har kvindelige akademikere 1,5 procentpoint højere ledighed end mandlige akademikere i den aktuelle måned. I hele perioden har kvinderne haft en højere bruttoledighedsprocent. Forskellen har varieret fra 1,2 pct. til 1,6 pct.

[X]