Presse

Ledighed september 2016

Stor stigning i antal sommerdimittender og deres beskæftigelse og ledighed

Akademikerledigheden steg en smule i september

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere er i september måned på 14.111 svarende til enledighedsprocent på 4,7.

I forhold til august måned er der blevet 52 flere ledige akademikere.

Sammenlignet med september måned sidste år er der tale om en stigning i ledigheden på 2.000.

I samme periode er antallet af akademikere i arbejdsstyrken vokset med 13.300. Det vil sige, at der nu er 11.300 flere akademikere i beskæftigelse end for et år siden svarende til en stigning i beskæftigelsen på 4,1 pct. i løbet af det seneste år.

 


Stor stigning i antal sommerdimittender og deres beskæftigelse og ledighed

Antallet af ledige sommerdimittender i september i år er steget med 1.300 i forhold til sommerdimittenderne fra årgang 2015 i september i fjor. Samtidig er antallet af  sommerdimittender i 2016 steget med 3.600 i forhold til årgang 2015. Det betyder, at der er 2.300 flere sommerdimittender, som er i beskæftigelse i september i år sammenlignet med årgang 2015 i september sidste år.

[X]