Presse

Ledighed september 2015

Akademikerledigheden steg fra august til december 14,3 pct. af dimittenderne fra sommeren 2014 er fortsat ledig

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere steg med 165 fra august til september og er nu på 12.351 svarende til en ledighedsprocent på 4,3.

Sammenlignet med september måned i 2014 er ledigheden steget med 649 svarende til en stigning på 5,5 pct. i løbet af det seneste år.

 

Dimittendledigheden er nu på 30,2 pct. og 14,3 pct. af dimittenderne er ledige efter et år

Den sæsonkorrigerede dimittendledighed(ledighed for nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder) er steget med 249 fra august til september.

Sammenlignet med september 2014 er ledigheden for den samlede dimittendgruppe steget med 533 svarende til en stigning på 6,1 pct. i løbet af det seneste år.

Ledighedsprocenten for dimittender er i september 2015 på 30,2 pct.

14,3 pct. af dimittenderne fra sommeren 2014 er ledige efter et år.

 

2.481 akademikere har mistet dagpengeretten i 2015

 

I løbet a de første 9 måneder af 2015 har 2.481 akademikere mistet dagpengeretten. Heraf er 479 dimittender.

Akademikerne er relativt hårdere ramt end andre grupper, i det ca. 20 pct. af dem, som har mistet dagpengeretten i 2015 er akademikere. Akademikernes andel af den samlede ledighed er ”kun” på  ca. 10 pct.

[X]