Presse

Ledighed september 2013

Fald i akademikerledigheden fra august til september – men stigende dimittendledighed

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere er faldet med 169 fra august til september og er nu på 11.597 svarende til en ledighedsprocent på 4,3 pct.

Den sæsonkorrigerede dimittendledighed er steget fra 3.682 i august til 3.990 i september til en ledighedsprocent på 27,5 pct. for den gruppe.

Dimittendledigheden er det store problem

Mens ledigheden for de øvrige akademikergrupper er faldet og nu er 2,5 pct. for disse grupper under et (alle akademikere bortset fra de nyuddannede), er ledigheden forsat høj og stigende for dimittender. For nyuddannede akademikere med op til 2 års kandidatalder er ledighedsprocenten på 21,1 pct.

Djøf'erne har den højeste dimittendledighed med 31,0 pct., mens dimittendledigheden for magistre og ingeniører er på henholdsvis 26,9 pct. og 25,4 pct.

Næsten 3.000 akademikere har mistet dagpengeretten i de 8 første måneder af 2013

I årets første 8 måneder har 3.293 akademikere mistet dagpengeretten - heraf 656  dimittender og tallet vil vokse i løbet af de kommende måneder.

I løbet af det næste halve år er der yderligere ca. 1.500 akademikere, som risikerer at miste dagpengeretten - heraf ca. 550 dimittender

 

[X]