Ledighed september 2012

Ledighed september 2012

Stor stigning i akademikerledigheden i september - 3.600 akademikere risikerer at miste dagpengeretten i løbet af det næste halve år

Akademikerledigheden tager et stort spring op fra august til september med godt 900 personer og er nu oppe på 13.913 svarende til en ledighedsprocent på 5,3 pct. Siden september sidste år er ledigheden vokset med 3.227 svarende til en stigning i ledigheden på 30 pct. i løbet af det seneste år.

Ledigheden stiger især blandt dimittender

Dimittenderne har haft den største vækst i ledigheden. Siden september sidste år er ledigheden for dimittender steget med 41 pct. svarende til, at der er 1.053 flere ledige dimittender end for et år siden.

Dimittendledigheden (ledige med under et års kandidatalder) er nu på 27,9 pct.

Ledigheden er også steget voldsomt for gruppen med en kandidatalder mellem 1 og 2 år, hvor antallet af ledige er steget fra 1.364 til 1.875 i løbet af det seneste år. Ledigheden for denne gruppe er nu oppe på 15,4 pct.

Alle tal gengivet ovenfor er gennemsnitlig bruttoledighed - sæsonkorrigeret

3.600 akademikere risikerer at miste dagpengeretten i løbet af det næste halve år

3.600 ledige akademikere vil have opbrugt deres dagpengeret i løbet af det næste halvår og risikerer at ryge ud af dagpengesystemet, hvis de ikke kommer i job for inden. Ca. 900 heraf er dimittender, som ikke når at få anvendt deres kompetencer på arbejdsmarkedet, inden de ryger ud af dagpengesystemet.

[X]