Presse

Ledighed oktober 2019

Beskæftigelsen blandt nyuddannede akademikere vokser

Siden 2013 er beskæftigelsen blandt nyuddannede medlemmer af de akademiske a-kasser vokset fra ca. 9.700 til ca. 14.000. Samtidig er ledigheden vokset fra knap 4.000 til godt 6.000. Ledighedsprocenten har i hele perio-den været stort set uændret omkring 30%, jf. figur 5.2 i udgivelsen. Blandt nyuddannede er antal beskæftigede og antal ledige dermed vokset nogenlunde proportionalt.

Bemærk, at tallene fra forsidefiguren udtrykker et gennemsnit over det seneste år. F.eks. udtrykker 2019-tallet gennemsnit over månederne fra november 2018 til oktober 2019.

[X]