Presse

Ledighed oktober 2014

Akademikerledigheden steg i oktober – Dimittendledighed på 31 pct.

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere steg med 212 fra september til oktober og er nu på 12.166 svarende til en ledighedsprocent på 4,4.

Sammenlignet med oktober måned i 2013 er ledigheden steget med 618.

Dimittendledigheden er stigende og rammer magistrene hårdest

For nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder er ledighedsprocenten i oktober på 31,0 pct. Det er en stigning på 0,6 pct. point i forhold til september måned.  Sammenlignet med oktober 2013 er der tale om en stigning på 3,1 pct. point.

Blandt de større grupper har Magistrene den højeste dimittendledighed med 36,6 pct..  Herefter følger Djøf’erne med 31,3 pct., mens ingeniørerne ligger noget lavere med 27,9 pct..

2.768 akademikere har mistet dagpengeretten i 2014

I løbet af de første 10 måneder af 2014 har 2.768 akademikere mistet dagpengeretten. Heraf var 470 dimittender.

I hele 2013 var der 4.027 akademikere, som mistede dagpengeretten.

[X]