Presse

Ledighed oktober 2013

Svagt stigende dimittendledighed og stor stigning i antal dimittender

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere er faldet med 142 fra september til oktober og er nu på 11.449svarende til en ledighedsprocent på 4,3 pct.

Den sæsonkorrigerede dimittendledighed er steget fra 3.979 i september til 3.990 i oktober.

Dimittendledigheden er det store problem og skyldes primært stigende tilgang af dimittender

Mens ledigheden falder for de øvrige akademikergrupper og nu er 2,4 pct. for disse grupper under et(alle akademikere bortset fra de nyuddannede) er ledigheden forsat høj og stigende for dimittender. For nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder er ledighedsprocenten på 27,9 pct.

Den primære årsag til den stigende dimittendledighed er en betydelig større tilgang til arbejdsmarkedet af nyuddannede fra universiteterne. Fra oktober 2012 til oktober 2013 er antallet af dimittender steget med godt 2.100.

Når dimittendledigheden i samme periode "kun" er steget med knap 400 skyldes det i stort omfang, at Akademikerkampagnen med skabelsen af 1.800 jobåbninger i små- og mellemstore virksomheder i løbet af det seneste år, har taget toppen af stigningen i dimittendledigheden.

Over 3.500 akademikere har mistet dagpengeretten i de 10 første måneder af 2013

I årets første 10 måneder har 3.566 akademikere mistet dagpengeretten - heraf 755 dimittender og tallet vil vokse i løbet af de kommende måneder.

I løbet af det næste halve år er der yderligere ca.1.300 akademikere, som risikerer at miste dagpengeretten - heraf knap 500 dimittender.

[X]